Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΑνδρέας Νικολακόπουλος: «Διαφάνεια και λογοδοσία στην Αυτοδιοίκηση»

Ανδρέας Νικολακόπουλος: «Διαφάνεια και λογοδοσία στην Αυτοδιοίκηση»

Άρθρο-παρέμβαση του Βουλευτή Ηλείας για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις αυτοδιοικητικές αρχές που θα αναλάβουν από την 1-1-2024

Με ένα σημαντικό άρθρο-παρέμβαση ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος, αναφέρεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις αυτοδιοικητικές αρχές που θα αναλάβουν από την 1-1-2024.

Ο κ. Νικολακόπουλος ήταν εισηγητής της πλειοψηφίας στην συζήτηση για το σχέδιο νόμου του  Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

Το άρθρο του Ανδρέα Νικολακόπουλου έχει ως εξής:

«Η επόμενη ημέρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα είναι ίδια. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι αυτοδιοικητικές αρχές που θα αναλάβουν από 1-1-2024 θα λειτουργούν με περισσότερη διαφάνεια και θα υπόκεινται σε περισσότερο έλεγχο. Από τους πολίτες, από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα είναι ένα κίνητρο και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για περισσότερες πράξεις και λιγότερα λόγια. Ένα ακόμα θεσμικό όπλο για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και να δίνονται απαντήσεις στα προβλήματα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγινε μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών και για τους “κερδισμένους” και “χαμένους” στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο. Πέρα από τα πρόσωπα όμως και τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, την ικανότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους, απαραίτητη  είναι και η θεσμική θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία των αυτοδιοικητικών αρχών. Λίγες ημέρες, πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για να είναι γνωστοί εκ των προτέρων οι όροι της διακυβέρνησης, η κυβέρνηση προχώρησε σε μία σημαντική νομοθετική παρέμβαση που συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Μία νομοθετική παρέμβαση που ανταποκρίνεται στην ανάγκηγια περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, καλύτερη και πιο ορθολογική διαχείριση οικονομικών πόρων, πιο αποτελεσματική και ευέλικτη λειτουργία , καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή των εκλεγμένων συμβούλων, αλλά και καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους.

Νομοθετήθηκαν λοιπόν δύο πολύ σημαντικές καινοτόμες διαδικασίες. Η πρώτη, είναι η σύγκληση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας Δημοτικού και Περιφερειακού  Συμβουλίου κάθε δύο μήνες στην οποία οι σύμβουλοι, ιδίως αυτοί της μειοψηφίας, θα μπορούν να θέτουν θέματα προς συζήτηση. Μία διαδικασία  η οποία θα προσομοιάζει στο μοντέλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενισχύοντας το δημόσιο έλεγχο των πεπραγμένων των αυτοδιοικητικών αρχών.

Η δεύτερη, είναι η θέσπιση και λειτουργία ενός διαδικτυακού́ κόμβου για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών για την Τοπική́ Αυτοδιοίκηση και για την παρακολούθηση των επιδόσεων των Ο.Τ.Α..  Θα είναι δυνατή́ η δημοσία απεικόνιση κρίσιμων δεδομένων των δήμων και των περιφερειών, βασισμένων σε διεθνή́ πρότυπα, και ο πολίτης θα μπορεί́ να βλέπει, σε ένα κεντρικό́ σημείο, κρίσιμα δεδομένα για την λειτουργιά τους και να συγκρίνει τις επιδόσεις τους.

Επιπλέον, θεσπίστηκε μία δομική αλλαγή στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, που είναι η κατάργηση των Νομικών     Προσώπων, ενσωματώνοντάς τα στον πυρήνα λειτουργίας των δήμων ενώ αναβαθμίστηκε και η διαχείριση των σχολικών μονάδων που περνάει απευθείας  στους δήμους, καταργώντας τις σχολικές επιτροπές. Έτσι αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες, θα γίνουν βελτιώσεις και  θα εξοικονομηθούν πόροι, ενώ θα επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο ενός ενιαίου δήμου.

Η επόμενη ημέρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα είναι ίδια. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι αυτοδιοικητικές αρχές που θα αναλάβουν από 1-1-2024 θα λειτουργούν με περισσότερη διαφάνεια και θα υπόκεινται σε περισσότερο έλεγχο. Από τους πολίτες, από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα είναι ένα κίνητρο και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για περισσότερες πράξεις και λιγότερα λόγια. Ένα ακόμα θεσμικό όπλο για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και να δίνονται απαντήσεις στα προβλήματα».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ανδρέας Νικολακόπουλος: «Διαφάνεια και λογοδοσία στην Αυτοδιοίκηση»

Άρθρο-παρέμβαση του Βουλευτή Ηλείας για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις αυτοδιοικητικές αρχές που θα αναλάβουν από την 1-1-2024

Με ένα σημαντικό άρθρο-παρέμβαση ο Βουλευτής Ηλείας της ΝΔ Ανδρέας Νικολακόπουλος, αναφέρεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τις αυτοδιοικητικές αρχές που θα αναλάβουν από την 1-1-2024.

Ο κ. Νικολακόπουλος ήταν εισηγητής της πλειοψηφίας στην συζήτηση για το σχέδιο νόμου του  Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

Το άρθρο του Ανδρέα Νικολακόπουλου έχει ως εξής:

«Η επόμενη ημέρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα είναι ίδια. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι αυτοδιοικητικές αρχές που θα αναλάβουν από 1-1-2024 θα λειτουργούν με περισσότερη διαφάνεια και θα υπόκεινται σε περισσότερο έλεγχο. Από τους πολίτες, από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα είναι ένα κίνητρο και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για περισσότερες πράξεις και λιγότερα λόγια. Ένα ακόμα θεσμικό όπλο για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και να δίνονται απαντήσεις στα προβλήματα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έγινε μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών και για τους “κερδισμένους” και “χαμένους” στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο. Πέρα από τα πρόσωπα όμως και τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, την ικανότητα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους, απαραίτητη  είναι και η θεσμική θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία των αυτοδιοικητικών αρχών. Λίγες ημέρες, πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, για να είναι γνωστοί εκ των προτέρων οι όροι της διακυβέρνησης, η κυβέρνηση προχώρησε σε μία σημαντική νομοθετική παρέμβαση που συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών.

Μία νομοθετική παρέμβαση που ανταποκρίνεται στην ανάγκηγια περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, καλύτερη και πιο ορθολογική διαχείριση οικονομικών πόρων, πιο αποτελεσματική και ευέλικτη λειτουργία , καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική συμμετοχή των εκλεγμένων συμβούλων, αλλά και καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού κράτους.

Νομοθετήθηκαν λοιπόν δύο πολύ σημαντικές καινοτόμες διαδικασίες. Η πρώτη, είναι η σύγκληση ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας Δημοτικού και Περιφερειακού  Συμβουλίου κάθε δύο μήνες στην οποία οι σύμβουλοι, ιδίως αυτοί της μειοψηφίας, θα μπορούν να θέτουν θέματα προς συζήτηση. Μία διαδικασία  η οποία θα προσομοιάζει στο μοντέλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενισχύοντας το δημόσιο έλεγχο των πεπραγμένων των αυτοδιοικητικών αρχών.

Η δεύτερη, είναι η θέσπιση και λειτουργία ενός διαδικτυακού́ κόμβου για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων πολιτικών για την Τοπική́ Αυτοδιοίκηση και για την παρακολούθηση των επιδόσεων των Ο.Τ.Α..  Θα είναι δυνατή́ η δημοσία απεικόνιση κρίσιμων δεδομένων των δήμων και των περιφερειών, βασισμένων σε διεθνή́ πρότυπα, και ο πολίτης θα μπορεί́ να βλέπει, σε ένα κεντρικό́ σημείο, κρίσιμα δεδομένα για την λειτουργιά τους και να συγκρίνει τις επιδόσεις τους.

Επιπλέον, θεσπίστηκε μία δομική αλλαγή στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων, που είναι η κατάργηση των Νομικών     Προσώπων, ενσωματώνοντάς τα στον πυρήνα λειτουργίας των δήμων ενώ αναβαθμίστηκε και η διαχείριση των σχολικών μονάδων που περνάει απευθείας  στους δήμους, καταργώντας τις σχολικές επιτροπές. Έτσι αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες, θα γίνουν βελτιώσεις και  θα εξοικονομηθούν πόροι, ενώ θα επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο ενός ενιαίου δήμου.

Η επόμενη ημέρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα είναι ίδια. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι αυτοδιοικητικές αρχές που θα αναλάβουν από 1-1-2024 θα λειτουργούν με περισσότερη διαφάνεια και θα υπόκεινται σε περισσότερο έλεγχο. Από τους πολίτες, από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Θα είναι ένα κίνητρο και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για περισσότερες πράξεις και λιγότερα λόγια. Ένα ακόμα θεσμικό όπλο για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και να δίνονται απαντήσεις στα προβλήματα».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ