«Οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον»

133

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας

Με τρία άτομα θα ενισχυθεί η Δ.Α Ηλείας όπως προέκυψε μετά το πέρας του συμβουλίου συμπληρωματικών μεταθέσεων του Α.Ε.Α. Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας έχουμε προβάλει ουκ ολίγες φορές το οξύ πρόβλημα της υποστελέχωσης των Αστυνομικών υπηρεσιών του νομού, ένα πρόβλημα το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στις πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει το υφιστάμενο προσωπικό. Οι διεθνείς συγκυρίες στο μεταναστευτικό μέτωπο, η ολοένα αυξανόμενη βία στα γήπεδα καθώς και οι αστάθμητοι παράγοντες των φυσικών καταστροφών που πλήττουν συχνά πλέον την χώρα μας, μοιραία επηρεάζουν και τις Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις οι οποίες καλούνται να ενισχύουν με προσωπικό όπου υφίσταται ανάγκη αυξημένης αστυνόμευσης. Υπό άλλες συνθήκες ακόμα και αυτά τα τρία άτομα με τα οποία θα ενισχυθεί η Διεύθυνσή μας θα αποτελούσαν μια μικρή αλλά σημαντική βοήθεια, οι προαναφερόμενες όμως συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Η συνεχιζόμενη έκδοση διαταγών από το Αρχηγείο προς στελέχωση έτερων Διευθύνσεων ουσιαστικά ακυρώνει τις όποιες προσπάθειες που το ίδιο το Αρχηγείο καταβάλει, προς ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών του.

Για την Ένωση,

Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Κατσώλης