Πώς θα ψηφίσουμε στην Ηλεία σε Δήμους και Περιφέρεια

127
[wpv-post-body][wpv-post-title][wpv-post-shortcode]

Οι σταυροί, οι έδρες και πώς θα προκύψουν τα νέα συμβούλια

Με ουσιαστικές διαφοροποιήσεις και στη σταυροδοσία θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων στις 8 Οκτωβρίου.

Αν ο αριθμός των μελών του Δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του είκοσι πέντε (25), με βάση το νέο Νόμο, ο ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο.

Επίσης, έχει ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ πλέον ο οποιοσδήποτε γεωγραφικός περιορισμός ανά Δημοτική Ενότητα.

Ο αριθμός μελών των Δημοτικών Συμβούλια των Δήμων της Ηλείας που θα προκύψουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου και το ανώτατο όριο σταυρών που βάζουμε στα ψηφοδέλτια  έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ:              29 (μέχρι 4 σταυρούς)

Δ.Ε. Πύργου:                     22

Δ.Ε. Ωλένης:                      3

Δ.Ε. Ιάρδανου:                  2 (3)

Δ.Ε. Βώλακα:                     2 (2)

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ:               25 (μέχρι 4 σταυρούς)

Δ.Ε. Αμαλιάδας:                22

Δ.Ε. Πηνείας                      3

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ:            25 (μέχρι 4 σταυρούς)

Δ.Ε. Βουπρασίας:                                           12

Δ.Ε. Λεχαινών:                                                5

Δ.Ε. Ανδραβίδας:                                            4

Δ.Ε. Κάστρου-Κυλλήνης:                              4

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ:           25 (μέχρι 4 σταυρούς)

Δ.Ε. Γαστούνης:                13

Δ.Ε. Βαρθολομιού:          7

Δ.Ε. Τραγανού:                 5

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ:     25 (μέχρι 4 σταυρούς)

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας: 15

Δ.Ε. Φολόης:                                    5

Δ.Ε. Λασιώνος:                                3

Δ.Ε. Λαμπείας:                                 2

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ:      25 (μέχρι 4 σταυρούς)

Δ.Ε. Σκιλλούντος:                                           20

Δ.Ε. Αλιφείρας:                                               3

Δ.Ε. Ανδριτσαίνης:                                         2

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ:           19 (μέχρι 3 σταυρούς)

Δ.Ε. Ζαχάρως:                   16

Δ.Ε. Φιγαλείας                  3

Χάνουν όλοι μέλη

Όλα τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Ηλείας θα έχουν λιγότερα μέλη από αυτά που έχουν σήμερα.  Το ίδιο ισχύει και για το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Ελλάδας. Η μείωση των μελών προκύπτει από τον νόμο 4804/2021 με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», καθώς και από τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021.

Ο μοναδικός 29αρης και ο μεγάλος χαμένος

Ο μοναδικός Δήμος στην Ηλεία που θα έχει πάνω από 25 μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές του Οκτωβρίου είναι ο Δήμος Πύργου, που απέγραψε 45.365 μόνιμο πληθυσμό στην τελευταία απογραφή. Σύμφωνα με τον νόμο, το νέο Δ.Σ. Πύργου θα έχει 29 μέλη, έναντι 33 που έχει σήμερα. Ο μεγάλος χαμένος είναι ο Δήμος Ήλιδας καθώς από τα 33 μέλη που έχει σήμερα πέφτει στα 25, καθώς στην απογραφή δεν κατάφερε να πιάσει το όριο των 30.001 κατοίκων που δίνει 29 μέλη. Αντίθετα, απέγραψε 29.347 μόνιμο πληθυσμό που τον κατατάσσει στους Δήμους με 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι υπόλοιποι

Οι υπόλοιποι Δήμοι της Ηλείας χάνουν από δύο μέλη στα Δημοτικά τους Συμβούλια. Συγκεκριμένα, οι Δήμοι Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πηνειού, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων θα έχουν 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τώρα έχουν 27μελές. Επίσης, ο Δήμος Ζαχάρως, που είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ηλεία που απέγραψε πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους, θα έχει 19 μέλη στο Δημοτικό του Συμβούλιο έναντι 21 που έχει σήμερα.

Οι μεταβολές στις Δημοτικές Ενότητες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μεταβολές στις έδρες που θα εκλέξουν αναλογικά στα νέα Δημοτικά Συμβούλια οι Δημοτικές Ενότητες. Με εξαιρέσεις τις Δημοτικές Ενότητες Βουπρασίας (αυξάνει έδρες) και Σκιλλούντος (παραμένει στις ίδιες έδρες), όλες οι υπόλοιπες μεγάλες Δημοτικές Ενότητες των Δήμων της Ηλείας χάνουν έδρες. «Σφαγή» γίνεται στην Δημοτική Ενότητα Αμαλιάδας που χάνει 7 έδρες, καθώς από τις 29 που έχει σήμερα θα φτάσει τις 22, λόγω μεγάλης απώλειας εδρών συνολικά στο Δ.Σ. Οι μικρότερες Δημοτικές Ενότητες των Δήμων της Ηλείας, είτε χάνουν από 1 έως 2 έδρες, είτε παραμένουν σταθερές. Όλες οι μεταβολές έχουν γίνει βάσει της τελευταίας απογραφής πληθυσμού σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του νόμου 4804/2021 και τις παραγράφους 1 και 2, που έχουν ως εξής:

«1. Μέτρο για τον υπολογισμό των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού του δήμου, δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.

2. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτουν οι έδρες των δημοτικών της συμβούλων».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι σταυροί στην Ηλεία

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου μειώνονται σε 45 από 51, σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 2, του νόμου 4804/2021 Η Ηλεία θα εκλέξει 11 Περιφερειακούς Συμβούλους, ενώ μέχρι σήμερα εκπροσωπούταν από 12. Αντίστοιχα, η Αχαΐα από 23 Περιφερειακούς Συμβούλους θα πέσει στους 21 και η Αιτωλοακαρνανία από τους 16 πέφτει στους 13.

Στο ψηφοδέλτιο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Ηλεία ο ψηφοφόρος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τριών (3) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο.

Ο αριθμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και το ανώτατο όριο σταυρών που βάζουμε στα ψηφοδέλτια στην Ηλεία έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:               45

Π.Ε. Ηλείας:                                                     11 (μέχρι 3 σταυρούς)

Π.Ε. Αχαΐας:                                                     21

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας:                               13