Ο Χρήστος Κανδρής υποψήφιος με τον συνδυασμό του Δημάρχου Παν. Αντωνακόπουλου

38

“Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο”

Στην πορεία νίκης του συνδυασμού του Δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου “Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο” συντάσσεται για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ο Χρήστος Κανδρής, συνεχίζοντας ταυτόχρονα την κοινή τους πορεία. 

 –  Ο Χρήστος Κανδρής είναι συνταξιούχος Δημοτικός Υπάλληλος Υπηρεσίας Πρασίνου, με θητεία επί 30ετία, ενώ λόγω της μεγάλης σχετικής γνώσης κι εμπειρίας του (στη δενδροφύτευση, στους αυτόματους τρόπους ποτίσματος πρασίνου και δένδρων, κ.τ.λ.), τελεί σε καθήκοντα άμισθου συμβούλου του Δημάρχου Πύργου πάνω σε θέματα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου.

–  Όπως δηλώνει: «Συντάσσομαι στο πλευρό του Δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου και μέσα από το ψηφοδέλτιο του ανεξάρτητου ενωτικού δημοτικού συνδυασμού “Ενωμένοι αλλάζουμε τον Πύργο” αποδεχόμενος την τιμητική πρόταση του – για την οποία τον ευχαριστώ – με γνώμονα την αγάπη για τον τόπο μου και την όρεξη να προσφέρω, με τις όποιες δυνάμεις μου.Οι απόψεις μου ταυτίζονται με αυτές του Δημάρχου μας, όσον αφορά στην κατεύθυνση του Δήμου αλλά και των ενεργειών και δράσεων για τα χωριά μας και για την πρωτεύουσα μας. Κι αυτός είναι ξεκάθαρα η καλύτερη επιλογή.

Ήδη επιδείχθηκαν πολλά θετικά δείγματα γραφής στην παραγωγή έργου, παρά μάλιστα τις πρωτόγνωρες και τόσο αντίξοες συνθήκες που υπήρξαν μέσα σε αυτή τη θητεία (πανδημία, κ.α.). Έτσι, παραμένω στην πρώτη γραμμή του αγώνα και θα προσπαθήσω για λύσεις στα θέματα της καθημερινότητας και συνολικά για την καλύτερη διαβίωση όλων μας. Κι ιδιαίτεραευελπιστώ να συμβάλλω στην βελτίωση και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του Δήμου μας για θέματα που αφορούν το πράσινο».