ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

101

Θεωρῶ ὑποχρέωσί μου, τώρα πού συνταξιοδοτήθηκα λόγῳ ἡλικίας, νά εὐχαριστήσω δημόσια καί εἰλικρινά

            1. Τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἠλείας κυρόν ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ, πού μέ χειροτόνησε καί μέ τοποθέτησε τό 1979 Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον, ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη Του.

            2. Τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Ἠλείας κυρόν ΓΕΡΜΑΝΟΝ, πού συνέχισε ἀπό τό 1981 νά μέ ἐμπιστεύεται, ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη Του.

            3. Τόν Σεβ. Μητροπολίτην μας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ πού συνέχισε ἀπό τό 2022 νά μέ ἐμπιστεύεται, ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη Του,

            Ὅμως ὅλα τά γεγονότα ἔχουν ἀρχή καί τέλος, ἔτσι ἦλθε καί γιά μένα ἡ ἡμέρα τῆς συνταξιοδοτήσεώς μου.

            Εὐχαριστῶ τίς Ἀρχές καί ὅλες τίς Δημόσιες Ὑπηρεσίες τοῦ Νομοῦ μας, τόν Τοπικόν Τύπον, τήν Ο.Ρ.Τ. γιά τήν ἐκπομπή μας Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ, πού λειτούργησε γιά 28 χρόνια ὡς καί τό Ραδιόφωνο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας γιά τίς ἐκεῖ ἐκπομπές μου.

            Εὐχαριστῶ ὅλους τούς Αἰδ. Ἐφημερίους καί τόν Διάκονο, τά Ἐκκλ. Συμβούλια, τίς Ἀδελφότητες τῶν Ἱ. Μονῶν, τούς Διευθυντές τῶν Ἱδρυμάτων καί πάντας τούς ἐργαζομένους εἰς αὐτά γιά τήν καλή Συνεργασία μας.

            Εὐχαριστῶ ὅλους τούς ἐργαζομένους Κληρικούς καί λαϊκούς, νομικούς καί τεχνικούς, στά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ὡς καί τοῦ Ἐπισκοπείου Ἀμαλιάδος, γιά τήν ἀγαστή συνεργασίαν μας.

            Εὐχαριστῶ τούς συνεφημερίους μου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου καί Ἁγ. Πάντων Πύργου, Ἐκκλ. Ἐπιτρόπους, Ἱεροψάλτας, Νεωκόρους καί λοιπό προσωπικό γιά τήν καλή συνεργασία μας, ὡς καί ὅλους τούς εὐλαβεῖς ἐνορίτες μου, πάντοτε θά τούς θυμᾶμαι καί θά προσεύχομαι.

            Εὐχαριστῶ καί πάλι ἐγκάρδια ὅλον τόν ἐκλεκτό Λαό τῆς Ἠλείας γιά τήν ἀγάπη του καί γιά τά καλά του λόγια καί νά διαβεβαιώσω τούς πάντες, ὅτι δέν ἔπραξα τίποτα παραπάνω ἀπό τό καθῆκον μου, χωρίς νά ἀποβλέπω μελλοντικά σέ τιμές καί δόξες.

            Τέλος Εὐχαριστῶ τούς πάντες καί τά πάντα καί ἄν κάποιον ἐστενοχώρησα στήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων μου ζητῶ εἰλικρινά συγγνώμη. Θά εἶμαι πάντοτε πρόθυμος στίς ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεώς μας.

Πύργος 22 Μαΐου 2023

Πρωτοπρεσβύτερος Ἠλίας Παπαγγελῆς

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας