Διαγωνισμοί 4.821.000 ευρώ για αναβάθμιση των Κ.Υ. Ανδρίτσαινας, Κρεστένων, Βάρδας και Σιμόπουλου

94

Από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ

Συνολικά 28 διαγωνισμούς –εκ των οποίων τέσσερις αφορούν την Ηλεία- με προϋπολογισμό 144,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για την αναβάθμιση των υποδομών σε 28 Νοσοκομεία, 57 Κέντρα Υγείας και τρία (3) Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ) σε ολόκληρη την Επικράτεια υλοποιεί από τις αρχές του έτους η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες. Στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας έχει ενταχθεί και η Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Ανδρίτσαινας (σ.σ. με ποσό 1.495.000€), Κρέστενας (σ.σ. με ποσό 588.000€), Βάρδας (σ.σ. με ποσό1.440.000€) και  Σιμόπουλου (σ.σ. με ποσό 1.338.000€)

Ειδικότερα, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Νοσοκομείων σε επίπεδο επικράτειας έχουν προϋπολογισμό 63,8 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Πολυδύναμων Ιατρείων σε 80,4 εκατ. ευρώ.

Άμεσα θα εκκινήσουν νέοι διαγωνισμοί από το PPF για την ανακαίνιση εννέα (9) Νοσοκομείων, 45 Κέντρων Υγείας και ενός ΠΠΙ, συνολικού προϋπολογισμού 81,8 εκατ. ευρώ, ενώ το επόμενο διάστημα το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να δημοσιεύσει δεκάδες νέους διαγωνισμούς για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε πάνω από 40 Νοσοκομεία και 50 Κέντρα Υγείας και ΠΠΙ, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε νησιά και σε ακριτικές περιοχές. Συνολικά, το Ταμείο έχει αναλάβει έως τώρα να δημοπρατήσει έργα σε 96 Νοσοκομεία και περισσότερα από 150 Κέντρα Υγείας και ΠΠΙ με προϋπολογισμό 453 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ανέγερση κτηρίων για την προσθήκη νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων Κλινικών και Μονάδων, τον εκσυγχρονισμό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα Νοσοκομεία και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών των Κέντρων Υγείας και των ΠΠΙ. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, για παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα, δεδομένου ότι θα συμβάλλουν στη ριζική αναμόρφωση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προς όφελος των πολιτών και της εθνικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα συμβάλλουν, επίσης, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και της επίτευξης των εθνικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός Μονάδων Υγείας θα αναβαθμιστεί ενεργειακά.

Τα έργα είναι ενταγμένα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ – NextGenerationEU.

Ανδρέας Νικολακόπουλος-Βουλευτής Ν.Δ. Ηλείας

«Αναβαθμίζουμε την δημόσια υγεία σε όλους τους τομείς»

Όπως έχει δεσμευτεί δημόσια ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, και είχε προαναγγείλει και κατά την διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός, ένας από τους βασικούς στόχους μας για την επόμενη τετραετία είναι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο αυτό κυρίαρχο ρόλο έχει η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όπως είχαμε πει και σε προγενέστερο χρόνο, σε πρώτη φάση θα προχωρήσει σταδιακά η αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας της Ηλείας και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαγωνισμοί για τα πρώτα τέσσερα. Ο προϋπολογισμός για κάθε Κέντρο Υγείας αγγίζει το 1,5 εκ. ευρώ, αφορά σε πρώτη φάση την κτιριακή αναβάθμιση και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και φυσικά θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση με την αναβάθμιση και ενίσχυση σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, έχουμε επιτύχει την εξασφάλιση πόρων και για την κτιριακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων μας. Ουσιαστικά, υλοποιούμε ότι είχαμε προαναγγείλει και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την ενίσχυση των δομών υγείας σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.