ΗΛΕΙΑ: 61 από 422 εκλογικά τμήματα- 38,10 η ΝΔ

142