Αναβάθμιση του λιμανιού Κατακόλου:«Χειροπιαστά» αποτελέσματα

Σημαντικές για την παραλαβή φορτίων με πρώτες ύλες απαραίτητες σε επιχειρήσεις, είναι πλέον οι διευκολύνσεις που παρέχονται μετά την επίλυση χρόνιων ζητημάτων και τη συνολική μεγάλη αναβάθμιση στο λιμάνι Κατακόλου. Η εδώ και καιρό έκδοση ISO για φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίου, είναι μια από τις συνεχείς ενέργειες που προκύπτουν από το έντονο ενδιαφέρον της Διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την πλήρη κατοχύρωση κάθε απαραίτητης υλοποίησης που συμβάλει στην εύρυθμη κι όλο και καλύτερη λειτουργία του λιμανιού στο Κατάκολο.

Όλα όσα γίνονται, καταδεικνύουν στο μέγιστο βαθμό πως με όλες τις υπηρεσίες σε λειτουργία και παρά την τόσο δύσκολη εποχή που συνεχίζουμε να διανύουμε, το λιμάνι του Κατακόλου διαθέτει έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Κάτι που θα συνεχίσει να αποδεικνύεται με πράξεις!

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ