ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤH»: Νέα πρόεδρος η Μαντώ Καράμπελα -Σφυρογιαννάκη

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό του Συλλόγου Κρητικών Ν. Ηλείας Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ως εξής :

Πρόεδρος    Μαντώ Καράμπελα-Σφυρογιαννάκη                                                                 

Αντιπρόεδρος  Γιώργος Μπατουδάκης                                                                                                    Γενικός Γραμματέας  Γεώργιος Φουντουλάκης                                                                             

Ταμίας  Αντώνιος Ντουμπάκης                                                                                                      μέλος  Κώστας Μαντζαράπης.                                                                                               

Υπεύθυνος  Χορευτικού   Τμήματος   Κώστας Μαντζαράπης                                                                     

Υπεύθυνος  Πολιτιστικού Τμήματος   Γιώργος Μπατουδάκης  

Για την κατανομή των θέσεων λήφθηκαν  υπόψη οι σταυροί προτίμησης  και η ανάγκη  ανανέωσης της διοίκησης του συλλόγου με νέα σε ηλικία μέλη .

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ