ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ Νο 9: Άλλο ένα έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που εκτελείται…

ΕΡΓΟ  : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΑΝΑ ΤΗΣ ΔΚ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ  

  • Αριθ. Μελ. : 40/2018 , π/υ 375.500,00 € (με ΦΠΑ)  το έργο αφορά στην αντικατάσταση του Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Βρανά της ΔΚ Βαρθολομιου του Δήμου Πηνειού που είναι από αμίαντο.
  • Υπ΄ αριθμ. 260/2018 (25-09-2018)  απόφαση Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩ9ΞΩΞΑ-ΝΤΧ) περί υποβολής αιτήματος  χρηματοδότησης της πράξης “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
  • Υπ΄ αριθμ. 264/2018 (25-09-2018) απόφαση Δημ. Συμβουλίου έγκρισης τευχών Δημοπράτησης.
  •    Υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 7877/5-02-2019 έγγραφο  του ΥΠΕΣ ένταξης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
  • Υπ΄ αριθμ. 27/2019 (5-02-2019)  απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί Αποδοχής της χρηματοδότησης.

Υ.Γ.  Έργο μελετημένο, αδειοδοτημένο και ενταγμένο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και πέρασαν 26 μήνες για να ξεκινήσει. Σκεφθείτε να χρειαζόταν να εξασφαλιστούν μελέτες , εγκρίσεις και χρηματοδότηση , δεν θα έφθανε μία ολόκληρη θητεία…

Αλέξης Αθ. Καστρινός

πρ. Δήμαρχος Δήμου Πηνειού

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ