Επί τάπητος η κλιματική αλλαγή και το σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών

224

Συνεδρίασε χθες δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Με κύριο θέμα τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climattica» συνεδρίασε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι επερωτήσεις οι οποίες είχαν τεθεί από τους Περιφερειακούς Συμβούλους, ενώ πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση σκοπιμότητας και συμμετοχής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υπο σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climattica». Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης, τόνισε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπάρξουν ακόμα σημαντικότερες αλλαγές τόσο στο κλίμα όσο και στο περιβάλλον το οποίο ζούμε.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην συμμετοχή Λ. Δημητρογιάννη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με θέμα τις περιβαλλοντικές διαστάσεις των Σχεδίων Αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών. Όπως επισημάνθηκε στόχους της Π.Δ.Ε. για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, με κυριότερους την ανάπτυξη ανθεκτικών μηχανισμών που θα ενισχύουν την επιτήρηση της Περιφέρειας, θα αναβαθμίζουν τις διοικητικές υπηρεσίες και θα βελτιώνουν τις συντονιστικές και οργανωτικές ικανότητές της. Αυτά είναι που θα επιφέρουν τάχιστη απορρόφηση πόρων και  ένταξη δράσεων με σκοπό την πρόληψη και τη θωράκιση στην  αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο κ. Δημητρογιάννης μεταξύ άλλων ανέφερε και τα σημαντικά πεπραγμένα της Περιφέρειας:

–              Την υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια στο πρόγραμμα ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’ για την Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και μείωσης του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα.

–              Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας από τον Μάρτιο του 2021, μεταξύ Π.Δ.Ε., Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, για το σχεδιασμό και εφαρμογή μια νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αρχαία Ολυμπία, με στόχο την καλύτερη προστασία και προώθηση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματός της.

–              Τη συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εφαρμογή πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

–              Την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

–              Την εξειδίκευση και την δημιουργία Τοπικών Σχεδίων για την Κλιματική Αλλαγή σε κάθε Δήμο της Δυτικής Ελλάδας.

–              Την συγκέντρωση όλων των περιβαλλοντικών δεδομένων και των προβλέψεων για τα επόμενα έτη.

–              Την ιεράρχηση των δράσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

–              Την έναρξη της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας, και το ΓΕΩΤΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και καθοδήγησης σε προσαρμογή των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμη να εισηγείται την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022 ενώ ο Δημήτρης Καραβίδας κλήθηκε να αναλύσει εν τάχη το τι προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα. Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.