Λίγο πριν την προκήρυξη: Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον πίνακα μοριοδότησης των Νέων Αγροτών

Θα υπάρξει µέριµνα για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Λίγες ηµέρες αποµένουν έως ότου βγει στον «αέρα» η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες µε τις διαχειριστικές αρχές να επεξεργάζονται αλλαγές της τελευταίας στιγµής στα κριτήρια µοριοδότησης, σύµφωνα µε το τροποποιηµένο ΠΑΑ που εστάλει προς έγκριση στην ΕΕ. Σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο, στα κριτήρια µοριοδότησης αναµένεται να υπάρξει µέριµνα για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Το αν αυτό θα µεταφραστεί σε κάποια επιπλέον µόρια ή σε χαµηλότερη «βαση ένταξης» αυτό µένει να φανεί. Παράλληλα, πολύ πιθανή είναι η προτεραιοποίηση σε εκµεταλλεύσεις που θα προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές των γεωργικών εκµεταλλεύσεων συµπεριλαµβανοµένου ψηφιακού ή άλλου εκσυγχρονισµού τους, κάτι που δεν προβλεπόταν σαφώς στον πίνακα µοριοδότησης που είχε δηµοσιευθεί. Παράλληλα, στο τροποποιηµένο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται πως «η µέγιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι τα πέντε έτη», για το Μέτρο των Νέων Αγροτών.

Αυτό διαφέρει από την προδηµοσίευση, που ανέφερε µέγιστη διάρκεια τα 4 έτη, οπότε είναι ακόµη ένα σηµείο που ενδέχεται να αλλάξει κατά την τελική προκήρυξη. Σηµειώνεται πως µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού τους σχεδίου, οι Νέοι Αγρότες θα είναι υποχρεωµένοι να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο ως «κατ’ επάγγελµα αγρότες» για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, στην πρόσκληση, αναµένεται, εκτός απροόπτου, να ενσωµατωθoύν και οι οδηγιές που είχαν αποστείλει οι διαχειριστικές αρχές στους µελετητές σχετικά µε τη «δέσµευση τζίρου».

Συγκεκριµένα, oι δικαιούχοι του μέτρου, κατά την περίοδο του σχεδίου δράσης τους καθώς και κατά την τετραετή περίοδο δέσμευσης μακροχρονίων υποχρεώσεων, θα δεσμεύονται για την πραγματοποίηση ενός ελάχιστου κύκλου εργασιών. Έτσι, από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής τους στο μέτρο θα ελέγχεται αν πραγματοποιούν ετησίως κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες.

Ο ελάχιστος αποδεκτός τζίρος κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου δεν πρέπει να υπολείπεται του 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο (τυπική απόδοση που προκύπτει από την δήλωση του ΟΣΔΕ 2021). Από το ημερολογιακό έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι και την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων πρέπει να πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες, τουλάχιστον ίσο με το 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου (τυπική απόδοση που προκύπτει από την δήλωση ΟΣΔΕ του έτους ολοκλήρωσης). Περιπτώσεις ανώτερης βίας που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές και περιορίζουν τον κύκλο εργασιών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και ενδεχομένως σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ