Σύστημα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για ανίχνευση διαρροών του δικτύου ύδρευσης και βελτίωσης της ποιότητας νερού του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Ένταξη έργου 4.248.165 ευρώ στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Βελτίωση ποιότητας και ποσότητας του παρεχόμενου νερού

Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης ενημερώνει τους δημότες ότι εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Σύστημα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για ανίχνευση διαρροών του δικτύου ύδρευσης και βελτίωσης της ποιότητας νερού του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης». Ποσό χρηματοδότησης έργου 4.248.165,60 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης με στόχο τη μείωση των διαρροών, την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας.

Γ. Λέντζας: «Πρώτη προτεραιότητα»

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης δήλωσε: «Το πρόβλημα της ύδρευσης αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Πρόβλημα που εστιάζεται τόσο στην επάρκεια όσο και στην ποιότητα. Κάθε μέρα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις ώστε να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. 

Ήδη μέσα σε ένα χρόνο έχουμε εντάξει έργα συνολικού κόστους 15.000000 ευρώ (ύδρευση Βουπρασίας από το διυλιστήριο 10.000000 ευρώ, 4.300000 ευρώ για τηλεέλεγχο, και τηλεδιαχείρηση συστήματος ύδρευσης, ενώ έχει εκπονηθεί και  η μελέτη για επέκταση του αγωγού ύδρευσης Λεχαινών-Ανδραβίδας, προς Νεοχώρι, Κ. Παναγία, Κυλλήνη, Κάστρο, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για ποσοτικότερο, και ποιοτικότερο νερό σε όλο το Δήμο μας. Είναι ένας στόχος που είχε τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα, από τη ανάληψη των καθηκόντων αυτής της Δημοτικής Αρχής και γίνεται συστηματική προσπάθεια για την επιτυχή επίτευξη του. 

Σχεδιάζουμε-Προγραμματίζουμε-Πραγματοποιούμε!».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ