Σε τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο Τ.Α. στην Κόρινθο συμμετείχε ο δήμαρχος Πύργου

«Θετικές οι επιπτώσεις από τη συμμετοχή

του Δήμου μας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό»

Το τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο: «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική και Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», τον Φορέα Επιμόρφωσης Στελεχών της Αυτοδιοίκησης International ForumTraining& Consulting και τον Δήμο Κορινθίων.

Πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο, κι επιπρόσθετα, αποτέλεσε τη 2η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών των 332 Δήμων της χώρας.

Από πλευράς Δήμου Πύργου, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αντωνακόπουλος μετείχε κι ως ομιλητής στο Θεματικό Εργαστήριο με αντικείμενο τη «Διοικητική Στήριξη και Προγραμματική Σύμβαση με Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ», αναπτύσσοντας το θέμα «Στρατηγική Συνεργασία Δήμων για την Υποστήριξη Κοινών Προγραμμάτων και Έργων με Αναπτυξιακό Οργανισμό: Η Εταιρικότητα του Δήμου Πύργου με τον Δήμο Φυλής».

Ο κ. Αντωνακόπουλος επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Στη δεκαετία που πλέον διανύουμε, το ζητούμενο είναι η τοποθέτηση της ελληνικής οικονομίας στον νέο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη με αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Για να μπορέσει επομένως να γίνει ανταγωνιστική στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας και πλούτου και να καλύψει το χαμένο έδαφος, απαιτούνται υψηλοί ρυθμοί συσσώρευσης υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου και ταχεία ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής και οργάνωσης. αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις για τις προκλήσεις και ανάγκες της εποχής, αντλώντας από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται. Με τον πρόσφατο Νόμο 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 11.03.2020) εισάγονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μια σειρά από καινοτόμες ρυθμίσεις, οι οποίες θεραπεύουν χρόνια προβλήματα διοικητικών δυσλειτουργιών των Δήμων και των Περιφερειών, ως ένα πρώτο σύνολο τεχνικών εργαλείων.

Πρόσφατα ο Δήμος Πύργου προχώρησε στην απόφαση έγκρισης συμμετοχής του Δήμου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «σύμπραξις της αναπτυξιακής μονοπρόσωπης Α.Ε. δήμου Φυλής ΜΑΕ και του δήμου Πύργου σε ανώνυμη εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.».

Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων

Παρών και ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Πύργου Γιάννης Βαρελάς, που μεταξύ άλλων είχε επαφές με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τ.Α. Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη, και με άλλους ομολόγους του και παρευρισκόμενους εκεί. Όπως επεσήμανε:

«Το μεγάλο και σημαντικό αυτό Επιστημονικό Συνέδριο διεξήχθη με τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», σε μια κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο, καθώς διενεργείται υπό τις συνέπειες της κρίσης της πανδημίας στη χώρα μας. Η οποία πέραν των θεμάτων υγείας του πληθυσμού έχει φέρει και δυσχέρειες στις λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης καθώς και πληθώρα προβλημάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, όπως και στενότητας πόρων σε σειρά τομέων πολιτικής και δράσης.Το βάρος της θεματολογίας δόθηκε στις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι στη διάθεση των ΟΤΑ, όπως και στο νέο πλαίσιο δημοσιονομικού ελέγχου, που διενεργείται πλέον από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Να σημειωθεί πως ο Δήμος Πύργου έχει ήδη υποβάλει στις Προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα, πρόταση για τον «Ηλεκτρονικό Τουρισμό» ύψους 375.000 ευρώ, καθώς και για τον «Ψηφιακό Δήμο» ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ.

Στο Συνέδριο εξάλλου, μετείχαν (σε συγκεκριμένα από τα προαναφερόμενα αντικείμενα), ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου Δημήτρης Μεσσαλάς, και η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου Αντωνία Παπανικολάου.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ