«Μόνιμος χρωματισμός του πυθμένα του Αλφειού»

Απάντηση της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ερώτηση πολιτών στη Μεγαλόπολη

Διευκρινίζει ωστόσο ότι «τα νερά ήταν διαυγή και δεν παρουσίαζαν καμία δυσοσμία»

Απαντήσεις στα  ερωτήματα πολιτών  που αφορούσαν το μαύρο χρώμα των νερών του ποταμού Αλφειού, απέστειλε η  Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αναλυτικότερα στην επιστολή που απέστειλε προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος  ο κ. Ιωάννης Ασημακόπουλος από την περιοχή της  Μεγαλόπολης, σχετικά με τα ύδατα του Αλφειού,  εκ μέρους της υπηρεσίας  αναφέρονται τα εξής:

 «Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνιμος χρωματισμός του πυθμένα του ποταμού (Αλφειού) λόγω του οποίου τα νερά του ποταμού φαίνονταν να έχουν καφέ χρώμα.

Από πιο λεπτομερή εξέταση και δειγματοληψία υδάτων σε διαφανή φιάλη φάνηκε ότι τα νερά ήταν διαυγή και δεν παρουσίαζαν καμία δυσοσμία.

Ελήφθησαν δείγματα ύδατος από το συγκεκριμένο σημείο και από το πιο κοντινό σημείο που θα μπορούσε δυνητικά να αποτελεί εστία ρύπανσης, δηλαδή από την εκροή του Σταθμού κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ) της 4ης μονάδας του ΑΗΣ.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη μακροσκοπική εξέταση, καθώς και στα δύο σημεία τα αποτελέσματα ήταν κάτω από τα καθορισμένα όρια.»

Τα σύννεφα σκόνης

Εξάλλου η εν λόγω υπηρεσία, αναφορικά  με την ύπαρξη  σύννεφων  σκόνης στις αποθέσεις των ορυχείων διαβεβαιώνει ότι: 

«Στη συνέχεια έγινε αυτοψία στο χώρο του ΧΥΤΑ αδρανών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης. Διαπιστώθηκε ότι γίνεται διαβροχή στη διαδρομή από το σημείο παραλαβής της τέφρας μέχρι την απόθεσή της στο ΧΥΤΑ και στο χώρο που γίνεται η αποκατάσταση τμήματος του ΧΥΤΑ.Δεν διαπιστώθηκε δημιουργία σκόνης σε κανένα από τους ανωτέρω χώρους.»

 Ακόμα τονίζει: «Από το σύνολο της αυτοψίας και τα στοιχεία που κατατέθηκαν (από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΕ) δε διαπιστώθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και φαίνεται ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι σχετικά με τη διαβροχή στο χώρο απόθεσης της τέφρας και τα όρια εκροής του ΣΚΥΒΑ 4ης Μονάδας.»

Τέλος  η    Διεύθυνση Περιβάλλοντος κάνει τις εξής συστάσεις: «Σε κάθε περίπτωση η Λιγνιτική Μεγαλόπολης M.Α.Ε. στην οποία κοινοποιείται το παρών, θα πρέπει να τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί στους διάφορους τομείς της επιχείρησης (ΑΗΣ Α, ΑΗΣ Β, ΛΚΜ) και να δίνει ιδιαίτερη έμφαση, κατά το δυνατόν, τις ημέρες με δυνατό αέρα που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα έκλυσης σκόνης στην ατμόσφαιρα».

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ