Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Υπεγράφη η  σύμβαση του έργου στο δήμο Ζαχάρως

Υπεγράφη στο Δημαρχείο Ζαχάρως μεταξύ του Δημάρχου Κώστα Αλεξανδρόπουλου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση του έργου με τίτλο: βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις τοπικές κοινότητες του δήμου Ζαχάρως, προϋπολογισμού μελέτης : 867.409,41 Ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ως εξής: κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% από πόρους του Τ.Π και Δανείων. 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ασφαλτόστρωση υφιστάμενων, χωμάτινων ή και χαλικοστρωμένων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 9,297 χιλιομέτρων.

Πιο συγκεκριμένα αφορά επεμβάσεις στις κοινότητες: Καλίδονας (οικισμός Κωστομέρας), Νεοχωρίου, Ν.Φιγαλείας( οικισμός Φασκομηλιάς), Λεπρέου, Νέας Φιγαλείας, Ανηλίου, Ταξιαρχών, Κακοβάτου, Αρτέμιδας, Μακίστου.

Με την παραπάνω εργολαβία θα βελτιωθεί η πρόσβαση στην γεωργική γη και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε μια ευρεία έκταση του Δήμου Ζαχάρως.

Η βελτίωση της πρόσβασης θα παράσχει ασφάλεια στα διερχόμενα αγροτικά οχήματα και στα γεωργικά μηχανήματα όπως επίσης θα γίνει ταχύτερη η μεταφορά των αγροτικών προϊόντων. Τα έργα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ