Εκλέγει νέο αντιπρόεδρο

Δ.Σ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Δύο συνεδριάσεις Δ.Σ. του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, μία τακτική και μία ειδική, έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 30 Ιουνίου. Και οι δύο συνεδριάσεις θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η πρώτη συνεδρίαση, η ειδική, θα γίνει στις 18:30 και έχει μοναδικό θέμα «Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού συμβουλίου   για το υπόλοιπο της θητείας 1/9/2019- 6/11/2021».

Όπως αναφέρει η πρόσκληση: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ  ότι για το εν λόγω θέμα θα πρέπει οι δ.σ. της παράταξης της μειοψηφίας ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (παράταξη που αναδείχθηκε, δεύτερη σε εκλογική δύναμη), να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα την ημερομηνία συνεδρίασης του δ.σ. και από ώρα 17.00-18.00   και  να εκλέξουν με μυστικό τρόπο έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο (επιτρεπτός αποκλειστικά ένας (1) σταυρός προτίμησης) για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. μετά την ανεξαρτητοποίηση του Δημοτικού Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου  Κατσάπη Θεοδώρου και ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στη σχετική διαδικασία.  

Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη και προάγεται στη β’ φάση της διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από την παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, τότε καλείται το σύνολο του σώματος, προκειμένου να εκλέξει μεταξύ του συνόλου των δημοτικών συμβούλων τον προτεινόμενο για το αξίωμα για το οποίο ελλείπει υποψήφιος, με την διαδικασία της περίπτωσης Α’. (παρ.3 άρθρο 64 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν.4555/18)».

Η τακτική συνεδρίαση

Ακολούθως, στις 19:00 θα έχουμε τακτική συνεδρίαση με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία έχουν ως εξής:

  1. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος»(άρθρο 240-π1) (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  2. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης & Παιδείας »(άρθρο 240-π1) (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  3. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οικονομικού έτους 2021(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Μυλωνάκης Χρήστος)
  4. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  5. Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Λεχαινών  (Εισηγήτρια: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)
  6. Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία).

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ