Ξεκινούν τα έργα στην εθνική οδό “Τρίπολης – Πύργου”

Από Καρκαλού ως Σταυροδρόμι

Υπογράφτηκε το εργολαβικό συμφωνητικό ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και στον ανάδοχο Γιώργο Χουτόπουλο για την εκτέλεση του έργου «συντήρηση και άρση επικινδυνότητας στην Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου στο τμήμα Καρκαλού έως Σταυροδρόμι»,  προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

Σύμφωνα με το kalimera-arkadia.gr , με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την συντήρηση της Εθνικής οδού Τρίπολης-Πύργου στο τμήμα Καρκαλού έως Σταυροδρόμι.

Σε σημεία όπου θα υποδειχθούν από την υπηρεσία θα κατασκευαστεί επένδυση τάφρου από σκυρόδεμα με ταυτόχρονη τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος, ενώ σε άλλα σημεία  θα γίνουν εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου, διάνοιξης τάφρου, άρση καταπτώσεων, κοπή κλαδιών, δένδρων και θάμνων και καθαρισμός χόρτων, τοποθέτηση στηθαίων.

 Και τέλος στο ασφαλτοστρωμένο τμήμα θα κατασκευαστεί διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή στις οριογραμμές της οδού όπως επίσης θα τοποθετηθούν και πινακίδες όπου είναι αναγκαίο. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα  ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ