Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) Ηλείας

 «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς , πυρκαγιές και κατολισθήσεις»      

  1. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.76/Α321/4-01-21 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄34/11-01-21) σχετ. Απόφαση, ορίζεται καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων  η 31 Δεκεμβρίου 2021 :

α) για χορήγηση έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής,

β) για χορήγηση β΄ δόσης ή γ΄ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση με αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση κτιρίου.

  1. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. Ν. 4782/21 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄36/09-03-21) σχετ. Νόμο, η ισχύς των Αδειών Επισκευής Κτηρίων οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1η Μαρτίου του 2011, παρατείνεται έως την 31 Δεκεμβρίου 2021.
  1.  Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.8786/Α321/05-05-21 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄/1878/11-05-21) σχετ. Απόφαση, ορίζεται νέα προθεσμία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022:

α)για χορήγηση έγκρισης Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής,

β) για χορήγηση β΄ δόσης ή γ΄ δόσης και

γ) συμπλήρωσης δικαιολογητικών φακέλων επισκευής που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και αφορούν το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016

  1. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/Α321/17-05-21(Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄/2201/26-5-21)σχετ. Απόφαση, η ισχύς των Αδειών Επισκευής κτηρίων πληγέντων από σεισμούς, πυρκαγιές ή κατολισθήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την 1.3.2011 και έχουν λήξει ή θα λήξουν εντός του έτους, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Σας ενημερώνουμε για τις παραπάνω καταληκτικές ημερομηνίες και παρακαλούμε για την έγκαιρη κατάθεση αιτήσεων των ενδιαφερόμενων.

                                                                                                                     Μ.Ε.Σ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ   ΤΑΠ Ν.ΗΛΕΙΑΣ

                                                                                                                         ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                                                                    Αρχιτέκτονας Μηχανικός με Α΄β

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ