Στον «πάγο» η κατασκευή στεγάστρου του γηπέδου Γαστούνης

Λόγω διακοπής εργασιών με υπαιτιότητα του Δήμου Πηνειού

Ο «πολυδιαφημισμένος» όρχος  οχημάτων η αιτία;

Διακοπή εργασιών στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΚ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» έχουμε εδώ και λίγες ημέρες, καθώς σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε στις 24 Μαΐου η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πηνειού είχαμε «την αποδοχή του περιεχομένου της αριθμ. 5464/18-5-21 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών έγινε αποδεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 161: «Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή:

α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών.

β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους.

γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.

Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται υε τον φορέα κατασκευής του έργου».

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η διακοπή εργασιών έγινε αποδεκτή καθώς καθορίστηκε υπαιτιότητα στον κύριο του έργου, δηλαδή στον Δήμο Πηνειού. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως η προηγούμενη δημοτική αρχή Πηνειού είχε προχωρήσει σε αδειοδότηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η νέα δημοτική αρχή προχώρησε σε κατασκευή όρχου αυτοκινήτων εντός του χώρου των εγκαταστάσεων.

Μήπως τελικά αυτή είναι η αίτια του… κακού;

Μήπως τίθεται ακόμα και θέμα νομιμότητας του όρχου που «πολυδιαφημίστηκε» από τη δημοτική αρχή Πηνειού;

Και εν τέλει πώς θα λυθεί το ζήτημα συνέχισης των εργασιών για την κατασκευή του στεγάστρου, προϋπολογισμού 190.000 ευρώ;

Απλά ερωτήματα που η δημοτική αρχή Πηνειού οφείλει να απαντήσει για να ενημερωθούν οι δημότες, στους οποίος ανήκει το έργο.

Η απόφαση διακοπής εργασιών που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια»

Του Μιχάλη Δημητρόπουλου
mixalisdimitro@hotmail.com

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ