Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας μέσω τηλεδιάσκεψης με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ειδικότερα στη συνεδρίαση αυτή θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν  αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα παρακάτω θέματα:

1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού. (Εισηγητής : Ι. Αλεξανδρόπουλος, Αντιδήμαρχος).

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021 για ένταξη νέου έργου. (Εισηγητής : Π. Φλέσσας, Αντιδήμαρχος).

3. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της  προγραμματικής σύμβασης  του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ για την υλοποίηση της δράσης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ».  (Εισηγητής :  Π. Φλέσσας, Αντιδήμαρχος).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό του τμήματος εθνικής οδού από διασταύρωση Αρχαίας Πίσας (Ακαδημία) μέχρι  την Τ.Κ Λιναριάς. (Εισηγητής  : Π. Φλέσσας, Αντιδήμαρχος).

5. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης 40.359,37 ως Β΄ κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολειών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/υσης του Δήμου μας για το έτος 2021. (Εισηγήτρια  : Ρ. Αντωνοπούλου  Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας  του Δήμου στη Ρώσικη πόλη Anapa,  ύστερα από πρόσκληση της Ένωσης Αρχαίων πόλεων της Περιφερείας Β. Μαύρης Θάλασσας  για συμμετοχή στη Ρωσική – Ελληνική Διάσκεψη των πόλεων Αρχαίας Κληρονομιάς. (Εισηγητής : Χ. Σπηλιόπουλος, Αντιδήμαρχος).

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ