Αναστολή λειτουργίας του 1ου ΓΕΛ και Εσπερινού Γυμνασίου Πύργου

Έγινε χθες με απόφαση του δημάρχου Π. Αντωνακόπουλου

Για την πραγματοποίηση έκτακτης απεντόμωσης

Αναστολή λειτουργίας του 1ου ΓΕΛ Πύργου και Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις, έγινε χθες με απόφαση του δημάρχου κ. Παν. Αντωνακόπουλου.

Στην απόφαση για την αναστολή λειτουργίας   των σχολείων έχει ως εξής:

«Ο Δήμαρχος Πύργου έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρ. 58 και 94 παρ.4.27 του Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), που συμπληρώνει το άρθρ. 75 παρ. Ι του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» υπό τον τομέα Στ’ (Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού), προσθέτοντας αρμοδιότητες στους Δήμους και συγκεκριμένα την περίπτ. 27, σύμφωνα με την οποία αναφέρεται: «Η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου».

Την υπ’αρίθμ. πρωτ. 12597/12-5-2021 εισήγησητης Δ/νσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, με την οποία ζητείται η αναστολή λειτουργίας για μια μέρα, ήτοι στις 12/5/2021,λειτουργίας 1ου ΓΕΛ Πύργου και Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Πύργου, για την πραγματοποίηση έκτακτης απεντόμωσης λόγω εμφάνισης εντόμων προερχόμενων από πτηνά.

Αποφάσισε ανάλογα την αναστολή λειτουργίας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για τον ανωτέρω λόγο».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ