«Επί τάπητος» η μίσθωση δύο Παιδικών Σταθμών

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου στις 12-5-2021 (με τηλεδιασκεψη)

Η μίσθωση ακινήτων  για τις ανάγκες στέγασης του 2ου και του 3ου  Παιδικού Σταθμού Δήμου Πύργου, θα συζητηθεί στην –εξ αναβολής- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που θα γίνει  (με τηλεδιάσκεψη) την ερχόμενη Τετάρτη 12 Μαΐου 2021.

Τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, έχουν ως εξής:

-Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 156/2021 απόφασης – εισήγησης

της Οικονομικής Επιτροπής.

-Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7/2021

απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

-Λήψη απόφασης τροποποίησης της αριθμ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Έγκριση της παραχώρησης χώρου του 1ου Γυμνασίου

Πύργου για τη δημιουργία θερινού σχολείου «ΗΡΩΝ» σε συνεργασία του Δήμου Πύργου με το Ερευνητικό Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων Μεταϋλικών και μη

Γραμμικών κυμάτων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» κατόπιν της αριθμ. 7/2021 απόφασης της ΔΕΠ.

-Λήψη απόφασης τροποποίησης  του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Πύργου με το Ερευνητικό Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων Μεταϋλικών και μη

Γραμμικών κυμάτων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», για τη δημιουργία θερινού σχολείου «ΗΡΩΝ» που

έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 41/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

-Λήψη απόφασης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες Λαστεϊκων, Ωλένης, Αγ. Ηλία.

-Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης της περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην Κοινότητα Αγ. Ηλία, σε τρίτους

έναντι ανταλλάγματος, με δημοπρασία, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι μέχρι 31-12-2022, για την εγκατάσταση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Β. Καθορισμού του παραχωρούμενου χώρου.

-Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δη.Κ.Ε.Πύργου με την οποία τροποποιήθηκαν –

κωδικοποιήθηκαν οι κανονισμοί της επιχείρησης:

–    Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών

–    Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης

–    Κανονισμός Προσωπικού

-Λήψη απόφασης συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου».

-Λήψη απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον άνοιγμα της τραπεζικής θυρίδας  που διαθέτει ο Δήμος Πύργου στην Τράπεζα «ALPHA BANK».

-Λήψη απόφασης: α. έγκρισης της εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Πύργου  που βρίσκεται στην Κοινότητα Βυτινεϊκων, με απευθείας

συμφωνία, κατόπιν άγονων δημοπρασιών και

β. κατάρτιση των όρων της απευθείας εκμίσθωσης.

– Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 28-4-2021 εγγράφου του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ σχετικά με τη μετατροπή του 1ου Γυμνασίου και του 4ου ΓΕΛ σε πειραματικά σχολεία.

-Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 187/2021 απόφασης –  εισήγησης

της Οικονομικής Επιτροπής.

-Λήψη απόφασης έγκρισης μεταφοράς της έδρας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας από το Δήμο Πηνειού στο Δήμο Ήλιδας.

-Λήψη απόφασης ίδρυσης Θεματικού Μουσείου Σταφίδας.

-Εξέταση αιτήσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εσπεριδοειδών Ιάρδανου,

με την οποία ζητείται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, για το συσκευαστήριο, με βάση του άρθρο 5 του Ν. 429/1976 (ΦΕΚ 235/76)

-Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Π.Δ.Ε, κατόπιν παραιτήσεώς του.

-Λήψη απόφασης ορισμού ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ)

οικονομικής χρήσης 2021 και καθορισμός του ύψους της αμοιβής τους.

-Λήψη απόφασης έγκρισης  της τοποθέτησης προσωρινής λυόμενης κατασκευής στην πλατεία της Κοινότητας Λαντζοϊου για την πραγματοποίηση

εκδηλώσεων της Κοινότητας.

-Λήψη απόφασης ορισμού μελών για τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ηλείας.

-Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Επιτροπών κατόπιν του υπ’ αριθμ. 2131.16/610/2021/29-4-2021 εγγράφου του

Λιμεναρχείου Κατακόλου.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ