Στο Δημοτικό Συμβούλιο οι μισθώσεις για 2ο και 3ο Παιδικό Σταθμό Πύργου

Σήμερα

Οι μισθώσεις ακινήτων  για τις ανάγκες στέγασης του 2ου και του 3ου Παιδικού Σταθμού Πύργου, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη)  σήμερα  Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου.

Εξάλλου τα υπόλοιπα  θέματα ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων  έχουν ως εξής:

-Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 156/2021 απόφασης – εισήγησης

της Οικονομικής Επιτροπής.

-Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7/2021

απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

-Λήψη απόφασης τροποποίησης της αριθμ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Έγκριση της παραχώρησης χώρου του 1ου Γυμνασίου

Πύργου για τη δημιουργία θερινού σχολείου «ΗΡΩΝ» σε συνεργασία του Δήμου Πύργου με το Ερευνητικό Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων Μεταυλικών και μη

Γραμμικών κυμάτων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» κατόπιν της αριθμ. 7/2021 απόφασης της ΔΕΠ.

-Λήψη απόφασης τροποποίησης  του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Πύργου με το Ερευνητικό Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων Μεταϋλικών και μη

Γραμμικών κυμάτων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», για τη δημιουργία θερινού σχολείου «ΗΡΩΝ» που

έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 41/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Λήψη απόφασης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες Λαστεϊκων, Ωλένης, Αγ. Ηλία κ.α.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ