Η εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου Self Test στο δημόσιο

Διευκρινίσεις από τον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως

Σε εφαρμογή βρίσκεται ήδη το υποχρεωτικό μέτρο ελέγχου νόσησης  από τον Covid-19, σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας,  μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης στο ΦΕΚ (αρ. Φύλλου 1686 Τεύχος Δεύτερο/24-04-2021).

Αναφορικά με τη διενέργεια Self Test σε υπαλλήλους του δημοσίου, ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων δήμων Πύργου, Αρχ. Ολυμπίας και Ζαχάρως κ. Χρ. Γαρύφαλλος, επισημαίνει τα εξής:

«Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ είναι υποχρεωτικό από σήμερα το SelfTest  για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία, ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ιδίως πρακτική άσκηση, σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στο Δημόσιο τομέα.

Ο διαγνωστικός έλεγχος θα διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά (1) την εβδομάδα πριν από την προσέλευση του εργαζομένου προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και ισχύει για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειας του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες  προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία.

Η προμήθεια του (SelfTest) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την ένδειξη του (ΑΜΚΑ) και τις αστυνομικής ταυτότητας ή οποιαδήποτε άλλο εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με το SelfTestπαραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια με οδηγίες για την κατ΄οίκονδιενέργειας του. Ειδικά για τις δύο επόμενες εβδομάδες μπορείτε να προμηθευτείτε προκαταβολικά δύο (2) SelfTestαπό την Μεγάλη Δευτέρα (26)Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο (1) Μαΐου. Εναλλακτικά του δωρεάν SelfTestμπορείτε να επιλέξετε τη διεξαγωγή (RapidTestή PCRTest) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική σας επιβάρυνση σε ιδιωτική δομή.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα πρέπει να μεταβείτε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.grγια δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (RapidTestή PCRTest). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης του ευρήματος εσείς και οι οικείοι σας παραμένετε σε κατ΄οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του (ΕΟΔΥ).

Στη συνέχεια και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας self-testing.gov.grπροβαίνετε στη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Δήλωση Αποτελέσματος Διαγνωστικού Ελέγχου για Covid-19» συμπληρώνοντας τα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ-ΑΜΚΑ-ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ-ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ-ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ) και τα στοιχεία διαγνωστικού ελέγχου (ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ).

Σε περίπτωση που κάποιοι εργαζόμενοι δεν υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο ή δεν καταχωρίσουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (SelfTest-RapidTest- PCR) η αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών λόγω υπαιτίας μη παροχής εργασίας».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ