Στο επίκεντρο οι μισθώσεις για 2ο και 3ο Παιδικό Σταθμό

Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Οι μισθώσεις ακινήτων  για τις ανάγκες στέγασης του 2ου και του 3ου Παιδικού Σταθμού Πύργου, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, που θα συνεδριάσει (με τηλεδιάσκεψη) τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:

1.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2021, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 156/2021 απόφασης – εισήγησης

της Οικονομικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Πύργου.

3.    Λήψη απόφασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 3ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Πύργου.

4.    Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7/2021

απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.

5.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της αριθμ. 35/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Έγκριση της παραχώρησης χώρου του 1ου Γυμνασίου

Πύργου για τη δημιουργία θερινού σχολείου «ΗΡΩΝ» σε συνεργασία του Δήμου Πύργου με το Ερευνητικό Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων Μεταυλικών και μη

Γραμμικών κυμάτων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» κατόπιν της αριθμ. 7/2021 απόφασης της ΔΕΠ.

6.    Λήψη απόφασης τροποποίησης  του Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Πύργου με το Ερευνητικό Εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων Μεταϋλικών και μη

Γραμμικών κυμάτων του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», για τη δημιουργία θερινού σχολείου «ΗΡΩΝ» που

έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 41/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

7.    Λήψη απόφασης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες Λαστεϊκων, Ωλένης, Αγ. Ηλία.

8.    Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης της περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης υδάτινου

στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με δημοπρασία για το χρονικό διάστημα

δύο (2) ετών, ήτοι μέχρι 31-12-2022, για την εγκατάσταση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

Β. Καθορισμού του παραχωρούμενου χώρου.

9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δη.Κ.Ε.Πύργου με την οποία τροποποιήθηκαν –

κωδικοποιήθηκαν οι κανονισμοί της επιχείρησης:

–    Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών

–    Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης

–    Κανονισμός Προσωπικού

10.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου».

11.    Λήψη απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον άνοιγμα της τραπεζικής θυρίδας  που διαθέτει ο Δήμος Πύργου στην Τράπεζα «ALPHA

BANK».

12.    Λήψη απόφασης: α. έγκρισης της εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Πύργου  που βρίσκεται στην Κοινότητα Βυτινεϊκων, με απευθείας

συμφωνία, κατόπιν άγονων δημοπρασιών και

β. κατάρτιση των όρων της απευθείας εκμίσθωσης.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ