Επίκαιρη και τελική τοποθέτηση περί θέματος ίδρυσης Πειραματικού Σχολείου

Ιωάννης Παπαδημητρίου, αντιδήμαρχος Πύργου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης:

«Στη Διοίκηση όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται κι αποδεικνύονται με έγγραφα, κι όχι προφορικά.

Από καμιά ιεραρχική βαθμίδα του Δήμου Πύργου (δημάρχου, αντιδημάρχου) δεν υπάρχει έγγραφη εισήγηση, είτε προς το Υπουργείο Παιδείας, είτε προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την ίδρυση Πειραματικών Σχολείων.

Οι όποιες προφορικές συζητήσεις για οποιοδήποτε θέμα, ούτε απαγορεύονται, ούτε αποτελούν κάτι μεμπτό.

Οι όποιες προφορικές συζητήσεις, πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχει ο Δήμος ως δημοκρατικός θεσμός και σε καμία από αυτές τις συζητήσεις τόσο ο δήμαρχος όσο κι εγώ ως αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας δεν προτείναμε κάποια συγκεκριμένη σχολική μονάδα για τη δημιουργία Πειραματικού Σχολείου.

Επιπλέον καταστήσαμε σαφές στους συνομιλητές μας ότι δεν είναι θέμα αρμοδιότητας του Δήμου κι αφορά καθαρά μια εσωτερική διαδικασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και εμείς θα είμασταν αρωγοί σε ενδεχόμενη δημιουργία τέτοιου είδους σχολείου.

Μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση να αναφερθεί ότι η συζήτηση προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένου διευθυντή σχολικής μονάδας, το όνομα του οποίου δεν χρειάζεται να αναφέρουμε…

Όσον αφορά το διαδικαστικό κομμάτι, στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισήχθη για επικαιροποίηση η απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2017 αυτής που αφορούσε τη δημιουργία Πειραματικού Σχολείου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία μάλιστα είχε εγκριθεί ομόφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2021εισήχθη ως θέμα η συμπλήρωση και ίδρυση Πειραματικού Γυμνασίου – Λυκείου και κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η μη ίδρυσηΠειραματικού Γυμνασίου – Λυκείου (απόφαση 4/2021).

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι καθόλα σύννομη και δημοκρατική, αφού αυτή προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Όλα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφάσισαν αυτοβούλως.

Ο Δήμος Πύργου δεν έχει καμία άλλη αρμοδιότητακαι ουδεμία διαδικασία κίνησε για τη δημιουργία Πειραματικών Σχολείων.   Εξάντλησε δημοκρατικά όλα όσα προβλέπονταν και δεν ασχολείται άλλο με το συγκεκριμένο θέμα που από τη φύση του αφορά μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ