Παράταση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 75 εποχικών

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Παράταση υποβολής αιτήσεων της προκήρυξης πρόσληψης 75 ατόμων με σύμβαση 7μηνης διάρκειας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. Στην ανακοίνωση της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας επισημαίνει: «Στο πλαίσιο της αριθμ ΥΠΠΟΑ/95137/08-03-2021, ΑΔΑ: 668Π4653Π4-Τ2Ο  ανακοίνωσης (ΣΟΧ 2/2021), λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/135203/01-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΕ74653Π4-ΚΜΚ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας δόθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ