Η δυσκολία του ατόμου να μαθαίνει

¨Μιλιά¨ Κέντρο Λογοθεραπείας και Εδικής Μάθησης

Κάτω από την έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών (Μ.Δ.) (learning difficulties) εντάσσεται ένα ευρύ φάσμα ορισμών, οι οποίοι περιγράφουν τις μαθησιακές δυσκολίες ως πολύπλευρες δυσκολίες που προκαλούν προβλήματα στη μάθηση. Η έννοια «μαθησιακές δυσκολίες» εισάγεται στη διεθνή επιστημονική ορολογία τα τελευταία περίπου σαράντα χρόνια. Εν συντομία, αν και υπάρχει μεγάλη διχογνωμία μεταξύ των ειδικών, ένας ευρύς ορισμός του όρου θα μπορούσε να αναφέρεται στο ότι οι μαθησιακές δυσκολίες περιγράφουν τη δυσκολία του ατόμου να μαθαίνει (Δράκος, 2002).

Η έννοια των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ένα ανοικτό πεδίο εφαρμογής και αναζήτησης καθώς εμπλέκονται πολλές επιστήμες όπως η Ψυχιατρική, η Νευροφυσιολογία, η Βιολογία, η Ψυχολογία, η Παιδαγωγική, οι οποίες δεν έχουν συμφωνήσει σε έναν κοινό ορισμό (Brüttner&Hasselhorn, 2011). Σύμφωνα με το εγχειρίδιο των Διαταραχών (DSM-V)  αναφέρονται ως Μαθησιακές Διαταραχές οι εξής κατηγορίες:

 • Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή της Ανάγνωσης (Δυσλεξία)
 • Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή των Μαθηματικών
 • Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή της γραπτής Έκφρασης

Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή της Ανάγνωσης

Α. Θα πρέπει η επίδοση στην ανάγνωση κειμένων  με σταθμισμένες δοκιμασίες να είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο. Στη συγκεκριμένη μέτρηση έχουν ληφθεί υπόψη η χρονολογική ηλικία του ατόμου, η μετρηθείσα νοημοσύνη του και η εκπαίδευση που αντιστοιχεί στην ηλικία του.

Β. Η διαταραχή στο κριτήριο Α εμποδίζει σημαντικά τη σχολική του επίδοση ή την καθημερινότητα του που απαιτούν αναγνωστικές δεξιότητες.

Γ. Αν υπάρχει αισθητηριακή δυσκολία, οι αναγνωστικές δυσκολίες είναι μεγαλύτερες.

Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή των Μαθηματικών

Α. Θα πρέπει η μαθηματική ικανότητα, όπως αξιολογείται  με σταθμισμένες δοκιμασίες να είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο. Στη συγκεκριμένη μέτρηση έχουν ληφθεί υπόψη η χρονολογική ηλικία του ατόμου, η μετρηθείσα νοημοσύνη του και η εκπαίδευση που αντιστοιχεί στην ηλικία του.

Β. Η διαταραχή στο κριτήριο Α εμποδίζει σημαντικά τη σχολική του επίδοση ή την καθημερινότητα του που απαιτούν μαθηματική ικανότητα..

Γ. Αν υπάρχει αισθητηριακή δυσκολία, οι μαθηματικές δυσκολίες είναι μεγαλύτερες.

Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης

Α. Θα πρέπει οι δεξιότητες της γραφής, όπως αξιολογείται  με σταθμισμένες δοκιμασίες να είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο. Στη συγκεκριμένη μέτρηση έχουν ληφθεί υπόψη η χρονολογική ηλικία του ατόμου, η μετρηθείσα νοημοσύνη του και η εκπαίδευση που αντιστοιχεί στην ηλικία του.

Β. Η διαταραχή στο κριτήριο Α εμποδίζει σημαντικά τη σχολική του επίδοση ή την καθημερινότητα του που απαιτούν σύνθεση γραπτών κειμένων.(π.χ. γραφή γραμματικά σωστών προτάσεων και οργανωμένων παραγράφων)

Γ. Αν υπάρχει αισθητηριακή δυσκολία, οι δυσκολίες στις δεξιότητες της γραφής είναι μεγαλύτερες.

Πότε πρέπει να πάω σε κάποιον ειδικό ;

Τα σημάδια μιας Μαθησιακής Δυσκολίας φαίνονται κατά την είσοδο του

παιδιού στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου.

Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν σε ειδικό μόλις εντοπίσουν τα παρακάτω σημάδια:

 • Ανακριβής ή κοπιώδης ανάγνωση λέξεων
 • Δυσκολία στο να κατανοήσει αυτό που διαβάζει.
 • Δυσκολία στο συλλαβισμό.
 • Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση.
 • Δυσκολία στο να έχει επαρκή γνώση των αριθμών, των αριθμητικών πράξεων και του υπολογισμού.
 • Δυσκολίες στη μαθηματική ικανότητα, δηλαδή στην εφαρμογή μαθηματικών εννοιών, πράξεων και στη επίλυση ποσοτικών προβλημάτων.
 • δυσκολία σύνδεσης γράμματος – ήχου
 • ορθογραφικά λάθη
 • αντιστροφή γραμμάτων στον γραπτό λόγο
 • σύγχυση φωνημάτων (φ-θ, σ-ζ κ.α) τόσο στην ανάγνωση όσο και στην γραφή
 • δυσανάγνωστη γραφή
 •  
 • δυσκολία στη μνήμη

Γεωργία Δεφίγγου, Ειδική Παιδαγωγός Κέντρου “Μιλιά”, Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας,

Msc Ειδικής Αγωγής

Δήμητρα Τσατσού, Λογοθεραπεύτρια Κέντρου “Μιλιά”, Ειδίκευση στις Μαθησιακές

Δυσκολίες

¨Μιλιά¨ Κέντρο Λογοθεραπείας και Εδικής Μάθησης

Χ.Σισίνη 7  Γαστούνη

Επικοινωνία:

Τ. 26236033639, 6946240367,6978739976

Email : geodefingou@gmail.com

             dim.tsatsou@gmail.com

Facebook: Μιλιά – Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικής Μάθησης.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ