Δήμος Πύργου: Επί ποδός για την θωράκιση του Δήμου

522

Με προτεραιότητα την καλύτερη δυνατή προστασία και θωράκιση πολλών περιοχώντα αντίστοιχα συνεργεία του Δήμου Πύργου βρέθηκαν ήδη τις τελευταίες μέρες καιθα συνεχίσουν να βρίσκονται σε κινητοποίηση για να αντιμετωπιστούν προβλήματαπου τυχόν προέκυψαν από τη μεγάλη νεροποντή των τελευταίων ημερών.

 Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν σημαντικά κι εκτεταμένα προβλήματα, αλλάοπουδήποτε χρειάστηκε ήταν άμεση η παρέμβαση αρμόδιων υπηρεσιών (με συνεχήτην παρουσία των αντιδημάρχων Νίκου Κοτσώνη και Μαρίνη Αχτύπη, τηςπροϊσταμένης της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Κικής Διονυσοπούλου, καιάλλων εμπλεκομένων όλων των βαθμίδων). Όπως σε κάποιες μικρές κατολισθήσειςκαι κάποια πλημμυρικά φαινόμενα.

 Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, όπως άλλωστε σε κάθε σχετικήπερίσταση είχε άμεση επίβλεψη, κι έγκαιρα είχε δώσει σαφείς εντολές να τεθούνόλες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε πλήρη ετοιμότητα. Ενώ όπως προβλέπεται από τοσχετικό πλαίσιο, συνεχής ήταν κι η επικοινωνία – συνεργασία με τις αρμόδιεςυπηρεσίες και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.