Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΠρόστιμα «φωτιά» εν μέσω αντιπυρικής περιόδου… και όχι μόνο

Πρόστιμα «φωτιά» εν μέσω αντιπυρικής περιόδου… και όχι μόνο

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων

*Έως και 50.000€ θα καλούνται να πληρώσουν όσοι επιχειρήσουν να βάλουν φωτιά για οποιοδήποτε λόγο

της Άννας Αγγελίδου
anagelidou@yahoo.gr

Αντιμέτωποι με πρόστιμα «φωτιά» που μπορούν να αγγίξουν ακόμα και το ποσό των 50.000€ αναμένεται να έρθουν οι πολίτες οι οποίοι θα επιχειρήσουν να βάλουν φωτιά για οποιοδήποτε λόγο. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, από τα υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2550/Β/ 30 Απριλίου 2024 με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος» τα πρόστιμα με τα οποία θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι οι πολίτες- παραβάτες είναι ιδιαίτερα τσουχτερά και σε κάθε περίπτωση ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό των 1.000€!
Ειδικότερα για παραβάσεις διατάξεων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους, το συνολικό επιβαλλόμενο πρόστιμο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό, μίας σειράς συντελεστών που έχουν να κάνουν με το είδος της καύσης, τη βαρύτητα ανάλογα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας, με την επικινδυνότητα που προκύπτει από την καύση, με το μέγεθος της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης με πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα ή/και εναέρια μέσα, με την διάρκεια (σε ώρες) της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης, με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ευρύ κοινό ακόμα και με την περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της προηγούμενης παράβασης.

Επί παραδείγματι
Η ποιο απλή περίπτωση πυρκαγιάς χωρίς να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και χωρίς η φωτιά θα επεκταθεί σε δασική έκταση και σαφώς χωρίς να απειλήσει όμορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή οικισμούς, επιφέρει πρόστιμο υψηλότερο των 1.500€.
Ειδικότερα:
Η σαρωτική καύση υπολειμμάτων καλλιέργειες σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι 1 ή 2 ανέρχεται σε 750€, Χ (πολλαπλασιαζόμενο) του δείκτη επικινδυνότητας (χωρίς δείκτη επικινδυνότητας) με συντελεστή 1, Χ του συντελεστή βαρύτητας της περιοχής που είναι στο 1,5 Χ του συντελεστή βαρύτητας της πυροσβεστικής επιχείρησης (έως και 4 πυροσβεστικά οχήματα) που είναι 1,25 Χ του συντελεστή βαρύτητας ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης (διάρκεια έως 6 ώρες) 1,10 Χ του συντελεστή για τις εκτιμώμενες επιπτώσεις (χωρίς επιπτώσεις)1 και χωρίς να υπολογιστεί συντελεστής υποτροπής θα κληθεί να πληρώσει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1.546,87€.

Αναλυτικά
Τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται υπολογίζονται μέσω του τύπου
ΣΠ = ΒΠ X ΣΒ1 X ΣΒ2 X ΣΒ3 X ΣΒ4 X ΣΒ5 X ΣΥ
όπου,
• ΣΠ: To συνολικό (τελικό) επιβαλλόμενο ποσό του προστίμου σε ευρώ (€).
• ΒΠ: Η βάση προστίμου που αντιστοιχεί σε κάθε κωδικό παράβασης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β, και αφορά παραβάσεις της υπ’ αρ. 9/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης.
• ΣΒ1: Συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας, όπως αυτός εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.). Κατά τη χρονική περίοδο όπου δεν εκδίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως συντελεστής βαρύτητας λαμβάνεται η μονάδα (1) (Πίνακας 2).
• ΣΒ2: Συντελεστής βαρύτητας προστίμου (ΣΒ2) σύμφωνα με την επικινδυνότητα βάσει του π.δ. 575/1980 και του Παραρτήματος Α’ του υπ’ αρ. 73751/2992.14.4.1993 εγγράφου της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο κατηγοριοποιείται σε τρία (3) επίπεδα επικινδυνότητας. Ο ως άνω συντελεστής ισχύει κατά την περίοδο από 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου (Πίνακας 3).
• ΣΒ3: Συντελεστής βαρύτητας προστίμου (ΣΒ3) ανάλογα με το μέγεθος της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης με πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα ή/και εναέρια μέσα (Πίνακας 4). Ο ως άνω συντελεστής λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις ενεργειών καταστολής, λόγω πιθανότητας εκδήλωσης ή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, απόρροιας της γενόμενης παράβασης σχετικά με ενέργειες, δραστηριότητες ή εργασίες που περιλαμβάνουν το άναμμα, τη διατήρηση και χρήση πυρός, την εκτέλεση θερμών εργασιών, τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λπ.
• ΣΒ4: Συντελεστής βαρύτητας προστίμου (ΣΒ4) ανάλογα με την διάρκεια (σε ώρες) της ενδεχόμενης πυροσβεστικής επιχείρησης (Πίνακας 5). Ο ως άνω συντελεστής λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις ενεργειών καταστολής, λόγω πιθανότητας εκδήλωσης ή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, απόρροιας της γενόμενης παράβασης σχετικά με ενέργειες, δραστηριότητες ή εργασίες που περιλαμβάνουν το άναμμα, τη διατήρηση και χρήση πυρός, την εκτέλεση θερμών εργασιών, τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λπ.
• ΣΒ5: Συντελεστής βαρύτητας προστίμου (ΣΒ4) ανάλογα με τις εκτιμώμενες επιπτώσεις στο ευρύ κοινό (Πίνακας 6). Ο ως άνω συντελεστής λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις ενεργειών καταστολής, λόγω πιθανότητας εκδήλωσης ή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, απόρροιας της γενόμενης παράβασης σχετικά με ενέργειες, δραστηριότητες ή εργασίες που περιλαμβάνουν το άναμμα, τη διατήρηση και χρήση πυρός, την εκτέλεση θερμών εργασιών, τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κ.λπ.
• ΣΥ: Συντελεστής Υποτροπής (ΣΥ) σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της προηγούμενης παράβασης (Πίνακας 7).

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ