Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΤι αλλάζει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές...

Τι αλλάζει με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

Τον τρόπο φορολόγησης, καθώς και τις εξαιρέσεις που θα ισχύουν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στην Βουλή και έχει ήδη προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελεύθερων επαγγελματιών, και θα ισχύσει αναδρομικά από 1-1-2023, ανέλυσε στην «Πρώτη» ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ηλείας (ΕΛΦΕΕ Ηλείας), Αλέξης Νταουλάρης.

Πάμε να δούμε συνοπτικά τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο:

 • Μειώνεται κατά 50% (δηλ. 325€) το τέλος επιτηδεύματος για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για κάθε υποκατάστημα το τέλος επιτηδεύματος θα είναι 300 ετησίως.
 • Προστίθεται ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για τις ατομικές επιχειρήσεις το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και θα διαμορφώνεται ως εξής:
 • ποσού μέχρι τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο εκ των εξής:
  • του ετήσιου ποσού του μικτού κατώτατου μισθού (σ.σ. 10.920€), όπως ισχύει κατά την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου φορολογικού έτους, προσαυξανόμενου κατά δέκα τοις εκατό (10 %) για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας από τη δήλωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της τρίτης τριετίας για τα τρία (3) έτη που έπονται της δεύτερης τριετίας και επιπλέον δέκα τοις εκατό (10%), επί του ποσού της τέταρτης τριετίας για τα επόμενα έτη ή
  • του ποσού που αντιστοιχεί στις μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου που απασχολείται από τον υπόχρεο της παρ. 1, πλέον
 • ποσού, έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), που ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου κόστους που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολεί, πλέον
 • ποσού που ανέρχεται στο πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), όπως ορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022, στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιείτο υψηλότερα έσοδα. Η προσαύξηση αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται σε κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις.

Το ελάχιστο εισόδημα μπορεί να αμφισβητηθεί από τον υπόχρεο εφόσον συντρέχουν κάποιες περιπτώσεις με βάση τις οποίες για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να ασκήσει την δραστηριότητά του, ή εφόσον επιλέξει να ελεγχθεί από την εφορία.

Για το ύψος της συλλογής αποδείξεων θα λαμβάνεται υπόψιν το ελάχιστον εισόδημα για την συλλογή των αποδείξεων.

Επίσης ορίζονται κάποιες εξαιρέσεις από τον νέο τρόπο φορολόγησης οι οποίες είναι οι εξής:

 • Εξαιρούνται τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Οι γνωστοί «μπλοκάκιδες» εφόσον συμβάλλονται μέχρι τρία φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 • τα πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).

Ποια εισοδήματα μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα;

 • Τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή σύνταξη του άρθρου 12 του ΚΦΕ
 • Τα εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα παραπάνω μειώνουν το ελάχιστο εισόδημα κατά το ποσό που αντιστοιχεί στα πιο πάνω εισοδήματα που αποκτούν.

Άλλες μειώσεις του ελάχιστου εισοδήματος

 • Δεν εφαρμόζεται κατά τα πρώτα 3 έτη της άσκησης της ατομικής επιχείρησης
 • Είναι μειωμένο κατά 2/3 το 4ο έτος
 • Είναι μειωμένο κατά 1/3 το 5ο έτος
 • Είναι μειωμένο κατά 50% για υπόχρεους που είναι πολύτεκνοι, για υπόχρεους που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), για γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα και για γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που θεωρούνται εξαρτώμενα
 • Είναι μειωμένο κατά 50% για τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς της ηπειρωτικής χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων

Τέλος η ζημία των ατομικών επιχειρήσεων μπορεί να μεταφέρεται προς συμψηφισμό σε επόμενη χρήση, εφόσον δεν φορολογούνται με τεκμήρια διαβίωσης.

Αυτές οι συνοπτικά οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο όσον αφορά την φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ