Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕλλάδαΔημόσιο: Πώς θα επιλέγονται οι διοικήσεις - Τα κριτήρια για 600 πρόσωπα...

Δημόσιο: Πώς θα επιλέγονται οι διοικήσεις – Τα κριτήρια για 600 πρόσωπα και τα τεστ δεξιοτήτων

Τι ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως – Πτυχίο ΑΕΙ, συνάφεια πτυχίου, 5ετης επαγγελματική εμπειρία, ξένη γλώσσα τα κριτήρια – Οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε τεστ δεξιοτήτων

Το νέο πλαίσιο επιλογής Διοικήσεων κρίσιμων φορέων του Δημόσιου μεταξύ των οποίων των περίπου 120 νοσοκομείων και των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παρουσίασε η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέεως.

Δείτε εδώ το νέο νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο «Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους» αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή  έως το τέλος Οκτωβρίου και να ψηφιστεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου ώστε ο νέος μηχανισμός επιλογής διοικητών και προέδρων να «τρέξει» από τις αρχές του νέου έτους.

Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως το νέο σύστημα προωθεί την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα και την ταχύτητα ενώ στοχεύει στην επιλογή του κατάλληλου προσώπου για την κατάλληλη θέση.

Πώς θα γίνεται η επιλογή

Η επιλογή των περίπου 600 νέων διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και προέδρων θα γίνεται με βάση την συνάφεια των ακαδημαϊκών τους προσόντων, την επαγγελματική τους εμπειρία αλλά και μετά από τεστ δεξιοτήτων. Όπως ήδη έχει γράψει το protothema.gr, οι νέοι διοικητές και πρόεδροι φορέων θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση σύμφωνα με συγκεκριμένο πλάνο στοχοθεσιας και αναλόγως θα επιβραβεύονται με μπόνους ή θα υφίστανται πέναλτι ακόμα και παύση από τα καθήκοντά τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση οι φορείς του δημοσίου που θα αποκτήσουν νέες διοικήσεις θα χωριστούν σε τρεις μεγάλες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενό τους και το εύρος της δράσης τους.

Στην πρώτη ομάδα θα ενταχθούν νομικά πρόσωπα με δράση σε όλη την επικράτεια καθώς και οι 7 Υγειονομικές περιφέρειες. Συνολικά θα περιλαμβάνει 190 θέσεις διοικητών, υποδιοικητών κλπ.

Στην δεύτερη ομάδα θα ενταχθούν νομικά πρόσωπα με ειδικό αντικείμενο ή τοπική δράση και αφορά σε 270 θέσεις ενώ η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τα νοσοκομεία της χώρας.

Τα κριτήρια

Για κάθε κατηγορία θα εφαρμοστούν διαφορετικά κριτήρια επιλογής προσώπων. Για παράδειγμα στους τους νέους διοικητές νοσοκομείων θα απαιτηθεί πτυχίο ΑΕΙ συναφές με υγειονομικά θέματα ή με την διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα:

· Με ομαδοποίηση των φορέων ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους. Εφεξής, θα ακολουθείται διαφορετική διαδικασία για έναν φορέα πανελλαδικής εμβέλειας, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και διαφορετική για έναν τοπικό φορέα, όπως μια δημόσια βιβλιοθήκη σε ένα χωριό. Προβλέπεται δε ειδική ομαδοποίηση και διαδικασία για τα νοσοκομεία.

· Με πιο αυξημένες απαιτήσεις και αυστηρά ελάχιστα προσόντα (π.χ. πτυχίο ή/και (κατά περίπτωση) εργασιακή εμπειρία σε συνάφεια προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή τη διοίκηση), εξασφαλίζοντας ότι όσοι επιλέγονται έχουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.

· Με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία αξιολόγησης (τεστ δεξιοτήτων), τα οποία εφαρμόζονται για πρώτη φορά οριζοντίως στον Δημόσιο Τομέα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

· Με συγκεκριμένες προθεσμίες ώστε οι διαδικασίες επιλογής να εκκινούν και να ολοκληρώνονται εγκαίρως για το σύνολο των φορέων.

2. Νέο σύστημα αξιολόγησης διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα:

· Με ετήσια σχέδια δράσης για κάθε φορέα, τα οποία περιλαμβάνουν απολογισμό και προγραμματισμό δράσεων, καινοτομίες, ποιοτικούς στόχους και συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, τα οποία εγκρίνονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

· Με συμβόλαια απόδοσης με τον αρμόδιο Υπουργό, τα οποία αναφέρουν συγκεκριμένες δράσεις και στόχους και υπογράφονται από την αρχή της θητείας των διοικήσεων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου.

· Με αύξηση της θητείας των διοικήσεων από 3 σε 4 έτη, δίνοντάς τους έτσι ικανότερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του έργου τους.

· Με ετήσια αξιολόγηση των διοικήσεων και, ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τεθέντων στόχων, δυνατότητα ανταμοιβής (bonus παραγωγικότητας) ή άμεσης λήξης της θητείας τους και αντικατάστασής τους, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το νομοσχέδιο αφορά περισσότερες από 600 θέσεις Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Διευθύνοντων και Εντεταλμένων Συμβούλων σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τα οποία η επιλογή των διοικήσεων ανήκει στην Κυβέρνηση).

Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα φορέων στους οποίους θα τύχει εφαρμογής το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων:

-Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

-Υγειονομικές Περιφέρειες

-Δημόσια νοσοκομεία

-Δημόσιες βιβλιοθήκες

-Αθλητικά κέντρα

«Καθιερώνουμε ένα νέο πρότυπο διοίκησης»

Βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών, και η αξιολόγηση των διοικήσεων, ώστε αν δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους να αντικαθίστανται.

Η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Με το νέο σχέδιο νόμου πραγματοποιούμε μία τομή στη Δημόσια Διοίκηση, καθιερώνοντας ένα νέο πρότυπο διοίκησης, σύγχρονο και αποτελεσματικό, που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής μας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ενδυναμώνουμε και ενισχύσουμε τους φορείς του Δημοσίου. Για ένα κράτος που βάζει πάντα τον πολίτη στο επίκεντρο.».

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, δήλωσε: «Με το σχέδιο νόμου που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα, κάνουμε πράξη την δέσμευση του Πρωθυπουργού για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Δημόσιο, με αυξημένες απαιτήσεις, απαραίτητες δεξιότητες και σαφείς, μετρήσιμους στόχους προς επίτευξη, ως προς τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις διοικήσεις των φορέων του Δημοσίου.».

Ποιους αφορά, τι προβλέπεται και ποιος είναι ο απώτερος στόχος

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, το νέο νομοσχέδιο καθιερώνει υψηλότερα προσόντα και απαιτήσεις, περισσότερη διαφάνεια και αξιοκρατία και υγιή κίνητρα για κρίσιμες θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το νομοσχέδιο θεσπίζει α) νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου και β) πλαίσιο διαρκούς αξιολόγησής τους.

Ποιους φορείς αφορά;

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τα οποία η επιλογή των διοικήσεων ανήκει στην Κυβέρνηση, όπως όλα τα νοσοκομεία της χώρας, εθνικούς οργανισμούς για παράδειγμα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στάδια και αθλητικά κέντρα, δημόσιες βιβλιοθήκες

Τι προβλέπεται στην πράξη;

– Πιο αυξημένες απαιτήσεις και αυστηρά απαραίτητα προσόντα (πτυχίο ή/και εργασιακή εμπειρία σε συνάφεια προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή τη διοίκηση)
– Για πρώτη φορά οριζοντίως στο Δημόσιο, τεστ δεξιοτήτων
– Συμβόλαιο απόδοσης με συγκεκριμένες δράσεις και στόχους
– Αξιολόγηση κάθε χρόνο, με δυνατότητα ανταμοιβής (bonus παραγωγικότητας) ή άμεσης λήξης της θητείας τους

Ποιος είναι ο απώτερος στόχος;

Πιο αποτελεσματικοί δημόσιοι φορείς, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο πολίτης πάντα στο επίκεντρο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο protothema.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ