Οι έδρες των νέων Δημοτικών Συμβουλίων της Ηλείας

88

Μειώνονται τα μέλη στα Δ.Σ. που θα προκύψουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου

*Μειωμένες οι έδρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο

*Ποιοι χάνουν, ποιοι κερδίζουν, ποιοι παραμένουν σταθεροί

*Αναλυτικά στοιχεία ανά Δημοτικές Ενότητες

Του Μιχάλη Δημητρόπουλου
mixalisdimitro@hotmail.com

Λιγότερα μέλη θα έχουν τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Ηλείας που θα προκύψουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Το ίδιο ισχύει και για το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Ελλάδας. Η μείωση των μελών προκύπτει από τον νόμο 4804/2021 με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», καθώς και από τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, του νόμου:

«2Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:

α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,

β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους,

γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 – 10.000) κατοίκους,

δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) κατοίκους,

ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 – 50.000) κατοίκους,

στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 – 100.000) κατοίκους,

ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001 – 150.000) κατοίκους και

η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους.

3. Εάν οι δημοτικές ενότητες δήμων με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 30.000) κατοίκους, από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 50.000) κατοίκους και από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (50.001 150.000) κατοίκους που έχουν συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπερβαίνουν τις έξι (6), ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα».

Ο μοναδικός 29αρης και ο μεγάλος χαμένος

Ο μοναδικός Δήμος στην Ηλεία που θα έχει πάνω από 25 μέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές του Οκτωβρίου είναι ο Δήμος Πύργου, που απέγραψε 45.365 μόνιμο πληθυσμό στην τελευταία απογραφή. Σύμφωνα με τον νόμο, το νέο Δ.Σ. Πύργου θα έχει 29 μέλη, έναντι 33 που έχει σήμερα. Ο μεγάλος χαμένος είναι ο Δήμος Ήλιδας καθώς από τα 33 μέλη που έχει σήμερα πέφτει στα 25, καθώς στην απογραφή δεν κατάφερε να πιάσει το όριο των 30.001 κατοίκων που δίνει 29 μέλη. Αντίθετα, απέγραψε 29.347 μόνιμο πληθυσμό που τον κατατάσσει στους Δήμους με 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο.

Χάνουν από δύο μέλη

Οι υπόλοιποι Δήμοι της Ηλείας χάνουν από δύο μέλη στα Δημοτικά τους Συμβούλια. Συγκεκριμένα, οι Δήμοι Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πηνειού, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων θα έχουν 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τώρα έχουν 27μελές. Επίσης, ο Δήμος Ζαχάρως, που είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ηλεία που απέγραψε πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους, θα έχει 19 μέλη στο Δημοτικό του Συμβούλιο έναντι 21 που έχει σήμερα.

Οι σταυροί προτίμησης

Σύμφωνα με τον νόμο 4804/2021 σε όλους τους Δήμους της Ηλείας, εκτός του Δήμου Ζαχάρως, οι ψηφοφόροι μπορούν να «σταυρώσουν» μέχρι και 4 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανεξαρτήτως Δημοτικής Ενότητας. Στον Δήμο Ζαχάρως μπορούν να «σταυρώσουν» μέχρι 3 υποψηφίους. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 22, παράγραφος 2, που έχει ως εξής:

«2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων. Αν ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του είκοσι πέντε (25), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο».

Οι μεταβολές στις Δημοτικές Ενότητες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μεταβολές στις έδρες που θα εκλέξουν αναλογικά στα νέα Δημοτικά Συμβούλια οι Δημοτικές Ενότητες. Με εξαιρέσεις τις Δημοτικές Ενότητες Βουπρασίας (αυξάνει έδρες) και Σκιλλούντος (παραμένει στις ίδιες έδρες), όλες οι υπόλοιπες μεγάλες Δημοτικές Ενότητες των Δήμων της Ηλείας χάνουν έδρες. «Σφαγή» γίνεται στην Δημοτική Ενότητα Αμαλιάδας που χάνει 7 έδρες, καθώς από τις 29 που έχει σήμερα θα φτάσει τις 22, λόγω μεγάλης απώλειας εδρών συνολικά στο Δ.Σ. Οι μικρότερες Δημοτικές Ενότητες των Δήμων της Ηλείας, είτε χάνουν από 1 έως 2 έδρες, είτε παραμένουν σταθερές. Όλες οι μεταβολές έχουν γίνει βάσει της τελευταίας απογραφής πληθυσμού σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του νόμου 4804/2021 και τις παραγράφους 1 και 2, που έχουν ως εξής:

«1. Μέτρο για τον υπολογισμό των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού του δήμου, δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.

2. Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτουν οι έδρες των δημοτικών της συμβούλων».

Αναλυτικά οι μεταβολές στις έδρες των Δημοτικών Συμβουλίων της Ηλείας (σε παρένθεση οι έδρες που ισχύουν σήμερα)

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ:             29 (33)

Δ.Ε. Πύργου:                      22 (24)

Δ.Ε. Ωλένης:                       3 (4)

Δ.Ε. Ιάρδανου:                   2 (3)

Δ.Ε. Βώλακα:                     2 (2)

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ:             25 (33)

Δ.Ε. Αμαλιάδας:               22 (29)

Δ.Ε. Πηνείας                      3 (4)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ:         25 (27)

Δ.Ε. Βουπρασίας:                                         12 (10)

Δ.Ε. Λεχαινών:                                             5 (6)

Δ.Ε. Ανδραβίδας:                                           4 (6)

Δ.Ε. Κάστρου-Κυλλήνης:                              4 (5)

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ:          25 (27)

Δ.Ε. Γαστούνης:                13 (14)

Δ.Ε. Βαρθολομιού:          7 (8)

Δ.Ε. Τραγανού:                    5 (5)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ:   25 (27)

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας:                15 (16)

Δ.Ε. Φολόης:                                      5 (6)

Δ.Ε. Λασιώνος:                                  3 (3)

Δ.Ε. Λαμπείας:                                  2 (2)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ:    25 (27)

Δ.Ε. Σκιλλούντος:                                      20 (20)

Δ.Ε. Αλιφείρας:                                         3 (4)

Δ.Ε. Ανδριτσαίνης:                                    2 (3)

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ:          19 (21)

Δ.Ε. Ζαχάρως:                   16 (18)

Δ.Ε. Φιγαλείας                  3 (3)

————————————————————————————————————————–

Το Περιφερειακό Συμβούλιο

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου μειώνονται σε 45 από 51, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 42, παράγραφος 2, του νόμου 4804/2021:

«2. Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από: α) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, β) σαράντα πέντε (45) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν έως οκτακόσιες χιλιάδες (300.001-800.000) κατοίκους, γ) εξήντα ένα (61) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από οκτακόσιες χιλιάδες έναν (800.001) κατοίκους και άνω».

Η Ηλεία θα εκλέξει 11 Περιφερειακούς Συμβούλους, ενώ μέχρι σήμερα εκπροσωπούταν από 12. Αντίστοιχα, η Αχαΐα από 23 Περιφερειακούς Συμβούλους θα πέσει στους 21 και η Αιτωλοακαρνανία από τους 16 πέφτει στους 13.

Οι μεταβολές στις έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου (σε παρένθεση οι έδρες που ισχύουν σήμερα)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:              45 (51)

Π.Ε. Ηλείας:                                                 11 (12)

Π.Ε. Αχαΐας:                                               21 (23)

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας:                              13 (16)