Μείωση σε επισκέψεις και εισπράξεις για τον τουρισμό στην ΠΔΕ το 2022 σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ

144

Οι επισκέψεις στη Δυτική Ελλάδα μειώθηκαν κατά 28,7% συγκριτικά με το 2019 όταν η αντίστοιχη μείωση στις 13 Περιφέρειες ήταν 14,4%

 Επιμέλεια: Μ. Δημητρόπουλος

Την καθιερωμένη ετήσια μελέτη ανάλυσης των στοιχειών εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια δημοσίευσε ο ΙΝΣΕΤΕ. Τα στοιχεία προέρχονται του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανά Περιφέρεια προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν το 2022.

Το 2022 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 31.367 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -14,4% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643 χιλ. επισκέψεις. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των επισκέψεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Περιφέρειες Ηπείρου και οι Ιόνιων Νήσων, όπου παρατηρήθηκε αύξηση +4,8% και +4,2% αντίστοιχα ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις παρουσιάστηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά -71,4% και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά -45,4%.

Ο αριθμός των επισκέψεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των επισκεπτών που το 2022 διαμορφώθηκε σε 27.836 χιλ. (-11,2% σε σχέση με το 2019) καθώς ένας επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα.

Στην πρώτη θέση κατάταξης των χωρών, με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2022, ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, στην δεύτερη θέση υποχώρησε η Γερμανία ενώ στην τρίτη θέση ανέβηκε η Γαλλία. Οι ΗΠΑ παρέμειναν στην τέταρτη θέση ενώ η Βουλγαρία υποχώρησε στην Πέμπτη θέση.

Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) κατά μέσο όρο επισκέφτηκε 1,13 Περιφέρειες το 2022 (έναντι 1,17 το 2019). Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους επισκέπτες από τις «long haul» αγορές, καθώς σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα τείνουν να επισκέπτονται σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό Περιφερειών. Ενδεικτικά: Καναδάς (1,81 επισκέψεις ανά επισκέπτη), Η.Π.Α. (1,76) και Αυστραλία (1,55).

Οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν στις 216.949 χιλ. το 2022 παρουσιάζοντας μείωση -6,7% σε σχέση με το 2019. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση στον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου (+24,4%), η Περιφέρειας Αττική; (+3,3%) και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (+1,2%) ενώ οριακή ήταν η μείωση στην Στερεά Ελλάδα (-0,5%). Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (-42,1%) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-36,1%).

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 17.257 εκατ. € το 2022 παρουσιάζοντας μείωση -2,4% σε σχέση με το 2019. Η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσίασε μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου (+8,7%), η Περιφέρεια Αττικής (+9,9%) και η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (+36,4%), δηλαδή οι ίδιες Περιφέρειες που παρουσίασαν και αύξηση διανυκτερεύσεων. Αύξηση καταγράφηκε και στις Περιφέρειες: Κρήτης (+1,7%) και Στερεάς Ελλάδας (+20,4%). Στην Περιφέρεια Ηπείρου σημειώθηκε οριακή μείωση (-0,4%). Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις καταγράφηκαν στις Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας (-35,6%), Θεσσαλίας (-35,0%) και Κεντρικής Μακεδονίας (-32,8%).

Στις πέντε κύριες τουριστικές Περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Ιονίων Νήσων) πραγματοποιήθηκε το 83,5% των επισκέψεων, το 85,9% των διανυκτερεύσεων και το 88,9% των εισπράξεων. Η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξήθηκε σε σχέση με το 2019 (+14,0%, από 482 € σε 550 €) κυρίως λόγω αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής (+9,0% από 6,3 σε 6,9), και σε μικρότερο βαθμό λόγω αύξησης της δαπάνης ανά διανυκτέρευση (+4,6%, από 76 € σε 80 €).

Σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στους τρεις δείκτες μεταξύ των Περιφερειών:

– Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 821 € παρουσιάζοντας αύξηση +30,9%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, μόλις 240 €, παρουσιάζοντας μείωση -5,0%. Η δαπάνη ανά επίσκεψη σε τέσσερεις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο) παρουσίασε μείωση ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση.

– Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 109 € παρουσιάζοντας αύξηση +34,8%. Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 45 €, μείωση -19,2%. Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε τέσσερεις Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία) παρουσίασε μείωση ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση.

– Η υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής το 2022 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 10,9 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση +35,4%. Η χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ήταν 2,9 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ηπείρου καταγράφοντας μείωση -24,3%. Η μέση διάρκεια παραμονής σε τέσσερεις Περιφέρειες (Ιόνιοι Νήσοι, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και οριακά το Νότιο Αιγαίο) παρουσίασε μείωση ενώ στις υπόλοιπες εννέα αύξηση.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι επισκέψεις στη Δυτική Ελλάδα μειώθηκαν κατά 28,7% συγκριτικά με το 2019 (από 817 χιλ. στις 582 χιλ.) όταν η αντίστοιχη μείωση στις 13 Περιφέρειες ήταν 14,4%.  Οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 34,3% (από 4,5 εκατ. στις 2,9 εκατ.) όταν στο σύνολο των Περιφερειών μειώθηκαν κατά 6,7%. 

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 14,3% όταν στο σύνολο των Περιφερειών καταγράφεται σχεδόν επιστροφή στα επίπεδα του 2019 (-2,4%). Σε απόλυτα μεγέθη 36 εκατ. λιγότερα δηλαδή. Από  τα 257 εκατ. ευρώ στα 221 εκατ. ευρώ.

Μειωμένη υπολογίστηκε και η Μέση Διάρκεια Παραμονής (-7,8%) των επισκεπτών (από 5,5 διανυκτερεύσεις στις 5,1) όταν στις 13 Περιφέρειες παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9% (από 6,3 το 2019 στις 6,9 το 2022).

Στα θετικά καταγράφεται η αύξηση της δαπάνης ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση που όμως έχουν σχετική σημασία γιατί συντελέστηκαν σ’ ένα περιβάλλον μειωμένων επισκέψεων και συνολικών εισπράξεων. Η  Δυτική Ελλάδα απορροφά μόλις  το 1,9% των επισκέψεων, το 1,4% των διανυκτερεύσεων και το 1,3% των εισπράξεων .