Οι σταυροί προτίμησης της ΝΔ στην Ηλεία ανά δημοτική ενότητα

471

Σύγκριση με τους σταυρούς του 2019