Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων:Τέθηκε σε ισχύ η κάρτα αναπηρίας

167

Σε ισχύ έχει τεθεί εδώ και μερικές εβδομάδες η κάρτα αναπηρίας. Η κάρτα αναπηρίας (Κάρτα αξιοπρέπειας) έχει χαρακτηριστικά ταυτότητας, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης των στοιχείων και χαρακτηριστικών του/της κατόχου διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Έτσι μπαίνει τέλος στη δημόσια χρήση της γνωμάτευσης της αναπηρίας για πάνω από 500 000 άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στη χώρα μας. Τη μελέτη υλοποίησε το Ινστιτούτο της ΕΣΑμεΑ αναφορικά με τον σχεδιασμό της.

Η Ελληνική κάρτα αναπηρίας είναι η ποιο προχωρημένη σε όλη την Ευρώπη, ίσως και Παγκοσμίως και μπορεί να δείξει το δρόμο για την Ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας που αναμένετε να ανακοινωθεί εντός του 2023.

Η κάρτα αναπηρίας αποτελεί ίσως το πρώτο τόσο οριζόντιο και καθολικό μέτρο που αφορά το σύνολο των ατόμων με αναπηρία. Είναι το μοναδικό κρατικό έγγραφο απόδειξης της αναπηρίας και διαβατήριο για τις παροχές και τις υπηρεσίες του δικαιούχου από το κράτος.

Η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας

  • Εκδίδεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας (epan.gov.gr).
  • Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.
  • Η διάρκειά ισχύος της, κυμαίνετε από έξι μήνες έως και δέκα χρόνια, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

Θα λειτουργεί όπως το φοιτητικό πάσο και θα περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες παροχές.

Οι κάτοχοί της θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Η κάρτα εντάσσεται στο νέο ψηφιακό σύστημα εξυπηρέτησης των δεκάδων χιλιάδων ατόμων με αναπηρία, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων υπερβαίνουν τις 174. 000, ενώ οι συνταξιούχοι αναπηρίας ανέρχονται σε 287.259.

Η κάρτα αναπηρίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ψηφιακό μητρώο αναπηρίας, στο οποίο καταγράφονται τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι παροχών.

Μέσω της κάρτας, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από το αντίστοιχο ψηφιακό μητρώο, τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πιστοποιούν την ιδιότητά τους προκειμένου να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώματά τους.

Η κάρτα αναπηρίας που αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό χρησιμοποιείτε σήμερα.

Παράλληλα, στο μητρώο παροχών τα άτομα με αναπηρία έχουν το σύνολο των δικαιωμάτων και παροχών, συγκεντρωμένο σε ένα ηλεκτρονικό τόπο.

Το σωματείο ατόμων με αναπηρία ενημερώνει τα μέλη του και όλα τα ΑμεΑ ότι μπορούν άμεσα να εκδώσουν την κάρτα αναπηρίας τους, με τους κωδικούς taxisnet μέσω της πλατφόρμας epan.gov.gr σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή που αποθηκεύετε στο κινητό τηλέφωνο, όπως η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης. 

«Η κάρτα αναπηρίας αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο για όλες ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες, το οποίο θα επιδεικνύουν από εδώ και πέρα τα άτομα με αναπηρία, χωρίς να προσκομίζουν συνεχώς καινούρια πιστοποιητικά αναπηρίας για κάθε επαφή τους με το Δημόσιο. Σταδιακά  θα ενσωματώνει όλες τις επιμέρους υπηρεσίες και ωφελήματα που παρέχει κάθε δημόσιος φορέας στο ΑμεΑ, με βάση τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας του. Καλούμε όλα τα μέλη του Σωματείου μας, αλλά και το σύνολο των ατόμων με αναπηρία, να προχωρήσουν τη διαδικασία της σχετικής έκδοσης, καθώς απλουστεύεται ουσιαστικά ακόμα και η καθημερινότητα τους» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Γιώργος Παπανικολόπουλος.