Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΧρηματοδότηση έργων ύψους 895.549,44€ στους πυρόπληκτους δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας

Χρηματοδότηση έργων ύψους 895.549,44€ στους πυρόπληκτους δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχ. Ολυμπίας

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Έργα στους πυρόπληκτους δήμους Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας συνολικού προϋπολογισμού 895.549,44€ αναμένεται να «τρέξουν» το προσεχές διάστημα από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η «Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων – παρεμβάσεων του Υποπρογράμματος 2 «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός» του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»», από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα οι δήμοι, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου καλούνται, εντός 45 ημερών δηλαδή από την 31/01  έως τις 17/03/2023 να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους έργων για πρόταση ένταξης για τη χρηματοδότησή τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401).

Τα προς ένταξη νέα έργα θα πρέπει :

1. να αφορούν έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του 2007,

2. να μην χρηματοδοτούνται από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,

3. να εντάσσονται στους γενικούς άξονες και τις δράσεις Αναπτυξιακών Σχεδίων των Περιφερειών των πληγεισών περιοχών,

4. να είναι συμβατά με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τους κανόνες για τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις,

5. να αποδεικνύεται η αρτιότητα, η λειτουργικότητα ή και η συμπληρωματικότητά τους με άλλα έργα που υλοποιούνται στην πληγείσα περιοχή και

6. να είναι ώριμα για την άμεση υλοποίησή τους (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις, κλπ.)

Παράλληλα θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους του Υποπρογράμματος 2 «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός» του ΕΑΠ (Υ2 ΕΑΠ) που αφορούν την υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων για την δημιουργία δικτύων μέσης τάσης και την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος σε απομακρυσμένες μονάδες – οικοτεχνίες που δυστυχώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Αυτή η ανάγκη καταγράφτηκε από τις προτάσεις των Δήμων Δικαιούχων του ΕΑΠ και με την αναμόρφωση του το Υποπρόγραμμα 2 θα αποκτήσει δυναμική και λειτουργικότητα. Η επένδυση αυτή θα υλοποιείται από την συνεργασία του ενδιαφερόμενου Δήμου με τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Οικονομικά στοιχεία

 Χρηματοδοτικά Στοιχεία

Το Συνολικό Κόστος των προτεινόμενων έργων του Υποπρογράμματος 2 του ΕΑΠ αναλύεται στον παρακάτω Πίνακα. Με την πρόσκληση καλύπτεται το συνολικό κόστος του Υποπρογράμματος 2 για τα προτεινόμενα έργα ανέρχεται στο ποσό των 895.549,44 € και καλύπτεται από τις πιστώσεις που διατέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

[

Οι Δικαιούχοι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού του Υποπρογράμματος 2 δύνανται να υποβάλουν προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι του Υπολοίπου Ποσού Κατανομής για το Υποπρόγραμμα Υ2 που τους αναλογεί, σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα. Σε περίπτωση υποβολής από Δικαιούχο Δήμο πέραν της μιας προτάσεως και μέχρι το ποσό κατανομής που του αναλογεί, υποχρεωτικά ο Δήμος θα ιεραρχήσει τις προτάσεις του με Απόφαση συλλογικού οργάνου (κατόπιν προαιρετικής χρήσης είτε του λογισμικού PriEsT, είτε οποιουδήποτε άλλου ανοιχτού λογισμικού, είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία με την οποία δύναται να ιεραρχηθούν οι προτάσεις του Δικαιούχου). Το σύνολο των προτάσεων θα ιεραρχηθούν από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ.

Εκλεξιμότητα δαπανών

Ως μη επιλέξιμες δαπάνες για τη παρούσα πρόσκληση θεωρούνται :

  • Η δαπάνη για αγορά εδαφικών εκτάσεων (απόκτηση γης) καθώς και κτηρίων.
  • Η κάλυψη από το πρόγραμμα της ιδίας συμμετοχής ΔΕΥΑ (65%) σε έργα ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 1069 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α΄ 191/23.08.1980).
  • Η δαπάνη για εκπόνηση Μελετών.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ