Συνεδρίαση Δ.Σ. Πύργου: «Πρέπει να μειωθούν οι τιμές ζώνης»

180

*Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Πύργου και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων για τις αντικειμενικές αξίες

Συνεδρίασε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, όπου ήρθε προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στο Δήμο Πύργου. Το θέμα ήρθε με εισήγηση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Πύργου κ. Γιάννη Αργυρόπουλου.

Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος Γιάννης Αργυρόπουλος στην εισήγησή του, ανέφερε τα εξής:

«ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1. Τη λήψη απόφασης περί έκφρασης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Οικονομικών, κατ’ άρθρο 51 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 226 Λ’), για τις αντικειμενικές Τιμές Ζώνης των ακινήτων, που βρίσκονται εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας. προκειμένου να επανεξετάσουν και να προσαρμόσουν προς τις πραγματικές τιμές της Αγοράς.

Ειδικότερα εισηγούμαι, όπως :

α) Υπάρξει μία γενική οριζόντια μείωση των Τιμών Ζώνης στον Πύργο και στις 48 Κοινότητες της τάξεως του 20%.

β) Για τη Συνοικία Κούβελος Πύργου, η οποία περικλείεται μεταξύ των οδών Λαμπετίου, Ανωνύμου 3. Ανωνύμου 4. Ολυμπίων, όριο Σχεδίου Πόλεως, Ανωνύμου 20 (Βόρειας Περιμετρικής) και Λαμπετίου και περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα : Ο.Τ. 261,261α, 261(3. 262, 262α. 260, 260α, 260β, 260γ, 260δ. 260ε, 259. 258, 257. 255. 256, 720, 721.722. 723. 729. 730. όπως ακριβώς εμφαίνεται στους επίσημους χάρτες του Υπ. Οικονομικών ως τμήμα της ΤΙΥ Ζώνης, εισηγούμεθα την έκφραση γνώμης, όπως αποσπάσει από τη Ζώνη αυτή και αποτελέσει εφεξής νέα ΙΗ’ (18!) Ζώνη Τιμών, με τιμή Ζώνης την ελάχιστη του Πύργου, δηλαδή τα 600 Ε.

γ) Για την Κοινότητα Κατακόλου, όπως δημιουργηθεί μία γραμμική Ζώνη στον Κεντρικό δρόμο της Κοινότητας, που ()α περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα προς την πλευρά της παραλίας, με Τιμή Ζώνης

800 Ευρώ και μία δεύτερη κυκλική ζώνη με την υπόλοιπη Κοινότητα, που 0α έχει Τιμή Ζώνης 600 Ευρώ.

0) ) Για τις Κοινότητες Σκαφιδιάς και Καλακαιίκων εισηγούμεθα μείωση της Τιμής Ζώνης από 10006 και 950f αντίστοιχα σε 600 Ευρώ.

2. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου ή του κ. Αντιδημάρχου Τ.Υ και Περιβάλλοντος, για την υποβολή ηλεκτρονικός της γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός της τασσόμενης προθεσμίας (10-12-22 έως 20-1 -23), μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσια: Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά των σχετικών συνοδευτικών αποδεικτικών μέσων όπως ορίζει το άρθρο 51 του Ν. 5000/2022, προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. κατά τα ανωτέρω».

Το θέμα για την μείωση της τάξεως του 20% στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στον Δήμο Πύργου, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. και από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων .