Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΕρωτηματικά για τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού

Ερωτηματικά για τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού

Συνεδριάζει τη προσεχή Δευτέρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαβαθμιδικού

Δεν αναζήτησε την ένταξη του σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Προχωρά στη ΣΕΑ μεταξύ του Συνδέσμου και του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών με 10ετή ισχύ

Στην δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ενεργειακού συμψηφισμού για την μείωση του ενεργειακού κόστους στο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο των δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και ΠΔΕ, αναμένεται να προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαβαθμιδικού σε συνεδρίαση του τη προσεχή Δευτέρα 9 Ιανουαρίου.

Αυτό το οποίο ωστόσο δημιουργεί ερωτηματικά είναι το γεγονός ότι ο Διαβαθμιδικός, που σύμφωνα με τον πρόεδρο είχε συντάξει ειδική μελέτη, δεν αναζήτησε την ένταξη του σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα (σ.σ. όπως έγινε με την ΔΕΥΑ Πύργου) αντίθετα προχωρά στη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) μεταξύ του Συνδέσμου και του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών (Ανάδοχος) και μάλιστα με 10ετή ισχύ. Η ΣΕΑ αποτελεί έναν δεσμευτικό μηχανισμό υλοποίησης μιας ενεργειακής επένδυσης εξοικονόμησης για λογαριασμό του πελάτη – χρήστη (Σύνδεσμος), έναντι οικονομικού ανταλλάγματος που εξαρτάται άμεσα από το κόστος της ενέργειας που πραγματικά εξοικονομείται και από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. ποιότητα εξοπλισμών).

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

  • Την παροχή υπηρεσιών για το σχεδίασμά και την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στην παρούσα.
  • Την διαμόρφωση του γηπέδου εγκατάστασης, την προμήθεια και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού και των υποδομών για τη λειτουργία του. Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να διασυνδεθεί με το διυλιστήριο του Συνδέσμου (ενεργειακός συμψηφισμός) και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο υπό προμήθεια Φωτοβολταϊκός Σταθμός.
  • Την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού για το χρόνο ισχύος της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη διάρκεια των δέκα (10) ετών ανέρχεται στο ποσό των 3.067.887,84 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 3.804.180,93), με δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 2.923.047,67 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 3.624.579,11). Ο Φ/Β Σταθμός που θα εγκατασταθεί θα συμψηφίζει τις παροχές ενέργειας από το διυλιστήριο νερού του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η σύμβαση κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 71314300-5 | Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, και συμπληρωματικού CPV 31712331-91 Φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Ο Φ/Β Σταθμός θα εγκατασταθεί σε τμήμα του γηπέδου έκτασης 25.566,33 m2 στη θέση «Λουπουνολάκα» του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στην Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται, έχουν να κάνουν με τον τρόπο λήψης μίας τέτοιας απόφασης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ παράλληλα αντίστοιχες αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί από τις ΔΕΥΑ των προαναφερόμενων δήμων.  Ερωτηματικά δημιουργούνται και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη οικονομοτεχνική μελέτη για τη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, βάση της οποίας να ρυθμίζονται ζητήματα όπως η πληρωμή του αναδόχου που θα προκύψει για το συγκεκριμένο έργο, αλλά και το όφελος που εν τέλει θα έχει ο Διαβαθμιδικός και κατ’ επέκταση και οι ίδιοι οι δήμοι.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ