ΣΚΛΗΡΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: Η «Οδύσσεια» του να βάλεις φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα

Από τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει το σχέδιο REPowerEU, ως τρόπο να μην εξαρτάται -ενεργειακά- η Ευρώπη από τις διαθέσεις της Ρωσίας. Στο επίκεντρο τοποθετήθηκαν τα φωτοβολταϊκά, με την Κομισιόν να δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος του 2022 θα προκύψει νομοθεσία -και επενδύσεις-, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλα τα κτίρια θα είναι έτοιμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Έτσι, πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα φωτοβολταϊκά θα φτάσουν ακόμα και στο 25% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του news247 αναλύεται η διαδικασία που έχει δομηθεί στην Ελλάδα, πάνω στο πώς να αποθαρρυνθούν οι ενδιαφερόμενοι, σε μια εποχή που όλοι αναζητούμε τρόπους να σωθούμε από την ακρίβεια -γενικά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια.

ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΠΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Αρχικά, παρουσιάζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, όταν κάποιος θέλει να βάλει φωτοβολταϊκά. Από το πρώτο βήμα της διαδικασίας έως την ολοκλήρωση χρειάζονται μόλις 2 με τρεις εβδομάδες.

 1. Όλα ξεκινούν με τον έλεγχο που κάνεις ο ίδιος/η ίδια για το αν μπορείς να υποβάλεις αίτηση για φωτοβολταϊκά -βάσει των προαπαιτούμενων που εμφανίζονται μπροστά σου. Ό,τι κάνεις είναι δωρεάν και τελειώνει σε 5 λεπτά.
 2. Μετά ελέγχεις αν χρειάζεται επιθεώρηση πλάνου το έργο -πάλι όσων ξεκάθαρων αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Αν χρειάζεται στέλνεις email (το οποίο σου δίνουν). Και αυτό το βήμα ολοκληρώνεται σε 5 λεπτά.
 3. Έπειτα γίνεται η προετοιμασία (ελέγχεις όσα χρειάζονται για την άδεια -χρειάζεσαι τουλάχιστον 5 ώρες).
 4. Ακολουθεί η συμπλήρωση αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Θα χρειαστείς 10 λεπτά για να γράψεις τη διεύθυνση, το όνομα, το όνομα του εργολάβου, τον αριθμό της άδειας του και τα στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό των μονάδων και τα watts ανά μονάδα, σημειώνεις αν κατοικείς στην ιδιοκτησία ή όχι και αν υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά, ‘κατεβαίνει’ PDF, το υπογράφεις.
 5. Το στέλνεις σε email που σου δίνει η αρμόδια αρχή και επισυνάπτεις σχέδιο του project και τις πληροφορίες, όπως και τη δομική επιθεώρηση -όλο αυτό θα πάρει άλλα 5 λεπτά από τη ζωή σου. Αν κάτι δεν έχει γίνει σωστά, θα υπάρξει ενημέρωση. Αν όλα έχουν γίνει σωστά, μέσα σε δυο εβδομάδες θα έχεις την άδεια.
 6. Την παραλαμβάνεις από ειδικό κέντρο, όπου πληρώνεις και τα κόμιστρα. Αυτό θα χρειαστεί από 2 έως τέσσερις ώρες.
 7. Άπαξ και πήρες την άδεια, προχωράς στην εγκατάσταση.
 8. Μόλις τελειώσει, καλής την αρμόδια υπηρεσία για κλείσετε ραντεβού για επιθεώρηση. Αν όλα είναι όπως αναφέρονται στα χαρτιά, υπογράφει, δίνει άδεια και φεύγει.
 9. Μετά καλείς τον πάροχο για τη σύνδεση. Ελέγχεται πως έχει γίνει σωστά και… the end.

ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΘΕΣ 9 ΕΓΓΡΑΦΑ

Πάμε τώρα και σε όσα γίνονται στην Ελλάδα, βάσει των όσων αναφέρει ο ίδιος ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ.

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014.

Αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων, για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

Ενεργειακός συμψηφισμός είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας, με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. Διενεργείται σε ετήσια βάση -δηλαδή, έρχεται ένας λογαριασμός που μπορείς να εξοφλήσεις και σε δόσεις.

Για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ (Χαμηλής Τάσης), η αίτηση σύνδεσης υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (της περιοχής που ζούμε).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα υπ’ αριθμ. 1 έως 9 έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο της αρχικής αίτησης σύνδεσης.

Συγκεκριμένα

 • Νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος Αυτοπαραγωγού
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία του χώρου εγκατάστασης του σταθμού
 • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σύνδεσης του σταθμού με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας
 • Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου εγκατάστασης του σταθμού με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή διπλωματούχου μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας (προκειμένου για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
 • Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης στην οποία θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων
 • Τεχνική περιγραφή της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σταθμού (συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αποθήκευσης, εφόσον υπάρχει)
 • Σε περίπτωση δήλωσης μη έγχυσης ενέργειας, πρόσθετη τεκμηρίωση του τρόπου επίτευξης αυτής, τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή (με ειδικότερη αναφορά στον επιλεγέντα εξοπλισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται η μη έγχυση ενέργειας, εφόσον προβλέπεται)
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (σε περίπτωση σύνδεσης του σταθμού σε υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης)
 • Παραστατικό Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (πλην σταθμών επί κτιρίου ή άλλων δομικών κατασκευών ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων):

α. Για σταθμούς επί εδάφους οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία ΠΠΔ/ΕΠΟ, η εκδοθείσα Υπαγωγή σε ΠΠΔ ή Απόφαση ΕΠΟ

β. Για σταθμούς επί εδάφους οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΠΔ/ΕΠΟ: η εκδοθείσα βεβαίωση απαλλαγής από ΠΠΔ/ΕΠΟ ή η κατατεθείσα αίτηση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από ΠΠΔ/ΕΠΟ εφόσον έχει παρέλθει το 20-ήμερο από την σχετική υποβολή της

Η αίτηση σύνδεσης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται μόνον εφόσον τα στοιχεία της αίτησης, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι πλήρη και ορθώς συμπληρωμένα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ -ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Εφόσον όλα είναι καλά με την πρώτη δόση εγγράφων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει εντός τριμήνου να υποβάλει αίτηση, για την υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης -στη ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής. Πρέπει και να προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά -με τη ΔΕΔΔΗΕ να πρέπει να ενημερώσει για τη διαδικασία καταβολής της δαπάνης σύνδεσης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Τα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

Για σταθμούς επί εδάφους ισχύος μέχρι και 1 MWp, έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία ή Yπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/ (ΦΕΚ 3149/Β/30.7.2020) Υ.Α., όπου θα προκύπτει ο χαρακτηρισμός γης (γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ή γεωργική γη μη υψηλής παραγωγικότητας ή γη άλλης μορφής πλην γεωργικής)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι:

α) ο σταθμός αυτοπαραγωγής υποχρεούται σε έκδοση Απόφασης ΕΠΟ / Υπαγωγής σε ΠΠΔ, ή σε βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ/ΠΠΔ, ή απαλλάσσεται πλήρως από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (επιλέγεται το ισχύον),

β) ο σταθμός δεν έχει λάβει αρνητική γνωμοδότηση επί της αίτησης για έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ/ΠΠΔ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (δηλώνεται στην περίπτωση προσκόμισης της κατατεθείσας αίτησης στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ/ΠΠΔ)

γ) έχω τη νόμιμη κατοχή ή χρήση (επιλέγεται το ισχύον) του χώρου επί του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός αυτοπαραγωγής

δ) έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες ή /και διοικητικές πράξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις οποίες έχω λάβει αρμοδίως και παραμένουν στο προσωπικό αρχείο μου

στ) τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις της κείμενης πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας,

ε) όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση μου είναι αληθή.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr, με την οποία ο αιτών θα δηλώνει τις προς συμψηφισμό παροχές κατανάλωσης και θα βεβαιώνει το δικαίωμα ένταξης τους στον Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό (στην περίπτωση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού πλην των Ε.Κοιν.)

Για σταθμούς με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού οι οποίοι δεν θα εγχέουν ενέργεια προς το Δίκτυο: υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι ο σταθμός αυτοπαραγωγής που πρόκειται να εγκαταστήσει δε θα εγχέει ηλεκτρική ενέργεια προς το Δίκτυο καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Αν υποθέσουμε πως όλα πήγαν καλά και με αυτά τα έντυπα, υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης.

Για ισχύ φωτοβολταϊκών άνω των 55 kWp και μέχρι 100 kWp, η σύνδεση θα κοστίζει 450 €. Στο κόστος περιλαμβάνεται αυτό του ελέγχου του μετρητή και των μετασχηματιστών έντασης -εφόσον δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ακολουθεί η αίτηση από τον αυτοπαραγωγό στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, με τον οποίο έχει συνάψει Σύμβαση Προμήθειας ως καταναλωτής για την υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού.

ΔΗΛΑΔΗ, πρέπει να έχεις βρει και να έχεις συνάψει σύμβαση με προμηθευτή.

Βάσει του επίσημου φορέα, η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Η Σύμβαση Συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του Προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Αν αλλάξεις προμηθευτεί, η σύμβαση συμψηφισμού με τον προηγούμενο λήγει αυτοδικαίως -και ό,τι έχει μείνει για την 25ετια περνά στο νέο πάροχο.

Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα όμως.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Βλέπεις, δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση. Για να γίνει αυτό χρειάζεται:

α) η υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, με την οποία θα δηλώνεται ετοιμότητα της εγκατάστασης του με συνημμένα τα δικαιολογητικά υπ’ αριθ. 11-14 του εντύπου της αίτησης σύνδεσης και

β) η ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ, όπως αντικατάσταση υφιστάμενου μετρητή, κατασκευή τυχόν έργου σύνδεσης και διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων της εγκατάστασης παραγωγής για την ασφαλή σύνδεση στο Δίκτυο.

Για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού απαιτείται η καταγραφή τόσο της εισερχόμενης ενέργειας (ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο) όσο και της εξερχόμενης ενέργειας (ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο).

Τους δυο μετρητές τους τοποθετεί άνθρωπος του ΔΕΔΔΗΕ. “Κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ ελέγχει και ρυθμίζει τους μετρητές και προβαίνει στη σφράγιση τους”.

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του ΦΒ συστήματος, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού.

Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο Προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Σε ότι αφορά την Ηλεία προσθέστε σε όλα αυτά πως ο Νομός μας παραμένει «κολλημένος» στον κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα συνεχίζουν χωρίς φρένο οι αιτήσεις που δέχεται η ΡΑΕ για βεβαιώσεις παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η Ηλεία παραμένει «δέσμια» του κορεσμένου δικτύου της Πελοποννήσου λόγω της πολυετούς δικαστικής διαμάχης του ΑΔΜΗΕ με τη Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων στα Καλάβρυτα για την όδευση της εναέριας γραμμή υπερυψηλής τάσης 400 KV του «Δυτικού Διαδρόμου». Η Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων δικαιώθηκε τελικά στα δικαστήρια πριν λίγους μήνες και σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ το έργο θα μπει σε φάση υλοποίησης με εναλλακτική όδευση, αλλά ο Νομός μας και γενικότερα η Πελοπόννησος έχουν μείνει ακόμα πιο πίσω στα έργα ΑΠΕ σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ