Εύλογα ερωτήματα για την παύση του Χρήστου Χριστόπουλου από την θέση του Διοικητή του Γ/Ν Ηλείας

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού και της Αναπλ. Υπουργού Υγείας, ο κ. Χριστόπουλος είχε κριθεί μη επαρκής εδώ και ένα χρόνο

Η απόφαση της παύσης, που έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια από τις 10 Αυγούστου, αναφέρεται σε πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης από 26-7-2021

Του Μιχάλη Δημητρόπουλου
mixalisdimitro@hotmail.com

Στην Διαύγεια έχει αναρτηθεί από τις 10 Αυγούστου η κοινή  απόφαση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη και της Αναπλ. Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα με θέμα την παύση του (πρώην πλέον) Διοικητή του Γ/Ν Ηλείας Χρήστου Χριστόπουλου.

Η κοινή απόφαση που τιτλοφορείται «Παύση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ηλείας, αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ. Πε.) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ», έχει ημερομηνία 3 Αυγούστου 2022 και καταλήγει ως εξής:

«Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την παύση του κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αργυρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 387571, από τα καθήκοντα του Διοικητή του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, αρμοδιότητας της 6ης Υ. Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας.

(Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1111199961/3-8-2022).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται υπόψη

Ωστόσο, αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την απόφαση προκαλούνται ορισμένα εύλογα ερωτήματα. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, ο Υπουργός και η Αναπλ. Υπουργός λαμβάνουν υπόψη τις εξής αποφάσεις:

«α) την με αρ. πρωτ. Υ32/9-9-2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού, σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (ΦΕΚ 4185/τΒ΄/9-9-2021),

β) την με αρ. πρωτ.: Γ4β/ΓΠ. οικ. 589/7-1-2020 (ΦΕΚ 5/τ.ΥΟΔΔ/10-1-2020 ΑΔΑ: Ψ72Υ465ΦΥΟ-ΨΣΒ) Απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικά με την «Λήξη της θητείας του Διοικητή στο Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και διορισμός νέου Διοικητή, κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ».

3. Το από 26-7-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών

4. Το αρ. πρωτ. 2505/20-7-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Υπουργού».

Η δήλωση της Μίνας Γκάγκα

Δηλαδή, λαμβάνουν υπόψη την αξιολόγηση του Διοικητή που έγινε εδώ και ένα χρόνο, στις 26-7-2021. Υπενθυμίζουμε πως η ίδια η Αναπλ. Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ηλεία, στις 8 Αυγούστου 2022, είχε τονίσει πως ο λόγος «καθαίρεσης» του Διοικητή Χρήστου Χριστόπουλου ήταν η όχι καλή αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, ανέφερε επί λέξει:  «Γίνεται μια αξιολόγηση στους διοικητές η οποία για τον κ. Χριστόπουλο δεν ήταν καλή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και νευραλγικό κομμάτι για τα Νοσοκομεία μια διοίκηση που έχει καλή αξιολόγηση, αυτός ήταν ο λόγος της αλλαγής. Σε ερώτηση για περαιτέρω διευκρινήσεις για την εν λόγω αξιολόγηση, η Μίνα Γκάγκα, δήλωσε: «Υπάρχει ομάδα τριών ατόμων που ελέγχει διοικητικές ικανότητες, την ασφάλεια του προσωπικού, τη λειτουργία του Νοσοκομείου, γίνεται μια βαθμολόγηση από διαφορά μέρη και υπάρχει μια 5μελης επιτροπή που εξετάζει. Αυτή είναι η διαδικασία».

Όπως διαβεβαίωσε την «ΠΡΩΤΗ» ο πρώην Διοικητής του Γ/Ν Ηλείας, Χρήστος Χριστόπουλος, το 2021 είχε μεταβεί στην Αθήνα για να αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, ενώ φέτος του ζητήθηκε να καταθέσει υπόμνημα.

Με αυτά ως δεδομένα, προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα:

  • Ο πρώην Διοικητής του Γ/Ν Ηλείας Χρήστος Χριστόπουλος είχε κριθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μη επαρκής εδώ και ένα χρόνο, αλλά παρέμενε στη θέση του;
  • Η αξιολόγηση του κ. Χριστόπουλου που «δεν ήταν καλή», σύμφωνα με την κα Γκάγκα, έγινε το 2021 δια ζώσης και το 2022 δια υπομνήματος. Ποια αξιολόγηση ελήφθη τελικά υπόψη;

Τέλος, να τονίσουμε ξανά πως η κοινή απόφαση της παύσης του Διοικητή έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια από τις 10 Αυγούστου. Δεν έχει αναρτηθεί καμία ορθή επανάληψη, εάν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ