Σε πρώτο πλάνο το κοίτασμα υδρογονανθράκων στο Κατάκολο

Απάντηση από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε ερώτημα της Ελληνικής Λύσης

*Τι απαντούν πηγές της εταιρείας

Από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης απαντήθηκε η υπ αριθμό 4971/2022 ερώτηση του επικεφαλής της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά την ανάπτυξη και αξιοποίηση του κοιτάσματος  υδρογονανθράκων στο Κατάκολο Ηλείας, στην οποία επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Σε απάντηση της 1ης σχετικής ερώτησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην περιοχή του δυτικού Κατάκολου έχουν εκδοθεί οι υπ’ αρ. 2 και 3 παραπάνω σχετικές διοικητικές πράξεις.
  2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Α΄ φάσης του προγράμματος ανάπτυξης του κοιτάσματος υδρογονανθράκων «Δυτικό Κατάκολο», υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τον Μάιο του 2019.
  3. Ο έλεγχος τυπικής πληρότητας της μελέτης ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου 2019 και η ΜΠΕ διαβιβάστηκε για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης και ενημέρωσης του κοινού, καθώς και για γνωμοδοτήσεις στις 17.7.2019.
  4. Κατόπιν εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης και γνωμοδοτήσεων, συλλέχθηκε από την Υπηρεσία μας ένας σημαντικός αριθμός παρατηρήσεων, τον οποίο ο φορέας του έργου επεξεργάστηκε, υποβάλλοντας σχετικά υπομνήματα τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2020.
  5. Στο πλαίσιο τελικής αξιολόγησης της ΜΠΕ και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό, προέκυψε η αναγκαιότητα πρόσθετων οικολογικών τεκμηριώσεων, επιπλέον αυτών που συμπεριλαμβάνονταν στη ΜΠΕ. Οι ειδικότεροι λόγοι της αναγκαιότητας αυτής ανάγονται, πρώτον, στην πολύ μικρή απόσταση του έργου από τα όρια της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης GR2330008 «Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» του δικτύου Natura 2000 και, δεύτερον, στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 που προβλέπουν ότι η αρμόδια αρχή συμφωνεί για το έργο «μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα» της επηρεαζόμενης περιοχής. Για τη δημιουργία της βεβαιότητας αυτής, ζητήθηκε τον Ιούνιο του 2021 από τον φορέα του έργου η σύνταξη και υποβολή μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.
  6. Η εν λόγω μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης δεν έχει υποβληθεί ακόμη στην Υπηρεσία μας.
  7. Ως εκ τούτου, δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου».

Η απάντηση από πηγές της Energean

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, με την οποία επικοινώνησε η «Πρώτη» από την εταιρεία Energean Oil & Gas, επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι: «Στην μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Κατακόλου παρουσιάζονται με σαφήνεια οι λόγοι που δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίδραση στην περιοχή που διέπεται από το Π.Δ. για τον Κυπαρισσιακό. Παράλληλα η μελέτη για τον Κυπαρισσιακό ζητήθηκε, από τη διεύθυνση Περιβάλλοντος, από την Energean Oil & Gas 1,5 χρόνο αφού είχε  ολοκληρωθεί η διαβούλευση –η οποία είχε διαρκέσει περισσότερο από δύο (2) χρόνια- και είχε γνωμοδοτήσει θετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο».

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ