Δήμος Πύργου: Στο «προσκήνιο» τρεις σοβαρές υποθέσεις

Για την περίοδο 2006-14

Στο προσκήνιο  βρίσκονται αυτή την περίοδο  τρεις υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν το διάστημα  διακυβέρνησης του δήμου Πύργου  από το 2006-14.

Οι εν λόγω υποθέσεις αφορούν  τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα την αγορά του δεματοποιητή στο Ποτόκι, τα αντιπλημμυρικά  του έτους 2012 και το μη έλεγχο των επιφανειών ακινήτων από  την αρμόδια επιτροπή.

Αρχικά όσον αφορά το δεματοποιητή «πρωταγωνιστές» είναι κορυφαία στελέχη της τότε Δ.Α. καθώς και υπάλληλοι του δήμου, οι οποίοι τώρα κατηγορούνται ως  υπαίτιοι για βλάβη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος του εν λόγω ΟΤΑ.

Ειδικότερα η συνολική ζημιά για το κράτος από την προμήθεια και εγκατάσταση του δεματοποιητή ξεπερνάει το  1 εκατ. ευρώ!

Στο κατηγορητήριο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για «έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής του δήμου Πύργου συνολικής αξίας 1.125.740 ευρώ προς την  εμπλεκόμενη εταιρεία, που αφορούσε την προμήθεια του μεταφερόμενου δεματοποιητή απορριμμάτων, στηριζόμενο στα επισυναπτόμενα  στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά, τα οποία ήταν εικονικά προς τη συναλλαγή, τόσο ως προς το περιεχόμενο  όσο και προς την αξία, καθώς και στο από 24-12-2009 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής του δήμου Πύργου, που βεβαίωνε συναλλαγή, που ουδόλως πραγματοποιήθηκε μεταξύ της συγκεκριμένης εταιρείας και του δήμου Πύργου»…

Ακόμα επισημαίνεται πως «η συναλλαγή αφορούσε στην προμήθεια ενός μεταφερόμενου  δεματοποιητή απορριμμάτων, ήδη μεταχειρισμένου αξίας 165.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 19%, αξίας 31.350 ευρώ, ήτοι   συνολικής αξίας  196.350  ευρώ, ενώ αυτοί γνώριζαν ότι η ανωτέρω σύμβαση προμήθειας ουδέποτε θα εκτελούνταν, αναφορικά με την προμήθεια  ενός νέου μεταφερόμενου δεματοποιητή απορριμμάτων συνολικής αξίας 999.6000 ευρώ και ότι το ανωτέρω χρηματικό  ένταλμα εκδόθηκε για συναλλαγή που ουδόλως πραγματοποιήθηκε, αλλά αφορούσε στην προμήθεια ενός μεταφερόμενου δεματοποιητή απορριμμάτων ήδη μεταχειρισμένου, συνολικής αξίας 803.250 ευρώ…».

Για την παραπάνω υπόθεση κατηγορούμενοι είναι και εργαζόμενοι στο δήμου Πύργου με το αιτιολογικό ότι προσέφεραν «με πρόθεση σε άλλους συνδρομή κατά την τέλεση της άδικης πράξης της απιστίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση που διέπραξαν , η δε ως άνω πράξη τους στρέφεται άμεσα κατά οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και η περιουσιακή ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ (σ.σ. κακούργημα)».

Αξίζει να τονιστεί ότι για την υπόθεση του δεματοποιητή, την προηγούμενη εβδομάδα  έκλεισε ο κύκλος της ανάκρισης για τον εκπρόσωπο της εταιρείας που έκανε την προμήθεια , στον οποίο επεβλήθη καταβολή εγγύησης, καθώς και περιοριστικοί όροι μέχρι την πλήρη διαλεύκανσή της… 

Οι άλλες υποθέσεις

Εξάλλου για τη δεύτερη υπόθεση των αντιπλημμυρικών, κατηγορούμενος είναι  αιρετός και υψηλόβαθμο στέλεχος της τότε δημοτικής αρχής, καθώς και δύο υπάλληλοι του δήμου, οι οποίοι κατηγορούνται για ποσά ύψους περίπου 600.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι «ελέγχονται»  ότι για λογαριασμό εργοληπτών, υπέγραψαν έργα τα οποία δεν είχαν εκτελεστεί!

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τρίτη υπόθεση με κατηγορούμενο  κορυφαίο τότε στέλεχος της Δ.Α. καθώς  και δύο υπαλλήλους, για το γεγονός ότι η αρμόδια επιτροπή δεν προέβαινε σε ελέγχους επιφανειών ακινήτων, με συνέπεια να έχει ζημιά  ο δήμος λόγω της μη είσπραξης των τελών, ύψους πάνω από 300.000 ευρώ.

Για την τελευταία υπόθεση, για την οποία έχει ασκηθεί δίωξη και ορίστηκε δικάσιμος,  οι κατηγορούμενοι πήραν  αναβολές από το Εφετείο Πατρών.

Επίσης για την  υπόθεση με τα αντιπλημμυρικά, με βούλευμα  βγήκε ότι ο αιρετός είναι κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος μαζί με τους  υπαλλήλους, ασκήθηκε έφεση κατά του βουλεύματος στο Συμβούλιο Εφετών, ενώ στη συνέχεια η υπόθεση επέστρεψε  στα δικαστήρια του Πύργου προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία  για την άσκηση δίωξης και την απόδοση των τυχόν ευθυνών.

Σε εξέλιξη εξάλλου βρίσκεται και η πολύκροτη υπόθεση   του κύκλου των σκουπιδιών, για την οποία  πλέον οριστικοποιήθηκε το κατηγορητήριο για τον προμηθευτή του δεματοποιητή, στον οποίο όπως προαναφέρθηκε  επεβλήθησαν περιοριστικοί όροι.

Και για τις τρεις υποθέσεις που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον  για τους φορολογούμενους πολίτες, η ζημιά που υπέστη ο δήμος Πύργου και γενικότερα το Ελληνικό δημόσιο φέρεται να ξεπερνάει τα 2 εκατ. ευρώ!

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ