Σταδιακά ανά Περιφέρεια πληρώνονται τα προγράμματα ενιαίας ενίσχυσης της περσινής χρονιάς

Πληρωμές και υπόλοιπα

αυτή την  εβδομάδα

Όσο επεισοδιακά έτρεξε η πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης τον περασµένο ∆εκέµβριο, άλλα τόσα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν αυτές τις ηµέρες και µε την εξόφληση. 

Αφορµή, το γνωστό θέµα µε το κύκλωµα που προσπαθεί να βάλει «χέρι» στο Εθνικό Απόθεµα.

 Όµως αυτή τη φορά δεν είναι µόνο η οριζόντια περικοπή υπέρ Αποθέµατος, που υπέστησαν όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόµα αν θα τους επιστραφούν και πότε αυτά τα χρήµατα, αλλά και η άµεση συσχέτιση των επιλέξιµων βοσκήσιµων γαιών µε τα προγράµµατα και δη τη Βιολογική Κτηνοτροφία.

 Γι΄ αυτό και η πληρωµή των προγραµµάτων ξεκίνησε την περασµένη Πέµπτη, µε µία πρώτη εκκαθάριση 24,6 εκατ. ευρώ σε 17.904 δικαιούχους αλλά ολοκληρώνεται σταδιακά και ανά Περιφέρεια, δεδοµένου ότι για τα βιολογικά έχει δεσµευτεί ποσό 52 εκατ. ευρώ.

Οι παρτίδες πληρωµής «κόπηκαν» κατά το προβλεπόµενο, όπως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός στις 30 Ιουνίου, ωστόσο οι πληρωµές δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί. Αν και µε µεγάλο φόβο να µην υπάρξει κάποιος καταλογισµός από τις Βρυξέλλες, οι αρµόδιοι των πληρωµών προγραµµατίζουν να ολοκληρωθεί η εξόφληση ενιαίας και προγραµµάτων µέχρι τα µέσα της ερχόµενης εβδοµάδας. 

Στους χαµένους, όπως και πριν δύο χρόνια, το 2019, οι κτηνοτρόφοι της Βιολογικής, το πρόγραµµα των οποίων  έχει περισσότερες απαιτήσεις ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και «ακουµπά» στην κατανοµή των βοσκοτόπων, που ακόµα δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Μέχρι το τέλος της εβδοµάδας, και ανάλογα µε το ρυθµό που οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ θα διαβιβάζουν τις καταστάσεις πληρωµής των δικαιούχων στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναµένεται να ολοκληρωθούν και οι εξοφλήσεις για τα υπόλοιπα προγράµµατα της περσινής χρονιάς, που ακόµα εκκρεµούν.

Κι αφού γίνουν και οι παραπάνω πληρωµές, αυτό που µένει -όντας και το πιο σοβαρό- είναι να διευθετηθεί το ζήτηµα µε το Εθνικό Απόθεµα, για το οποίο αρχικά «ζητήθηκαν» και «κρατήθηκαν» περί τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ µέχρι τώρα στους παραγωγούς έχουν επιστραφεί σχεδόν τα µισά. Απορία του αγροτικού κόσµου παραµένει το τι θα γίνει µε τα υπόλοιπα χρήµατα, αν θα τους δοθούν ποτέ πίσω και πότε. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι το κονδύλι αυτό «χάθηκε υπέρ πίστεως», ενώ κάποιοι πιο αισιόδοξοι δεν αποκλείουν µέσα στο καλοκαίρι και πιθανότατα παραµονές ∆εκαπενταύγουστου µια συµπληρωµατική πληρωµή. Ωστόσο πρόκειται καθαρά για πολιτική απόφαση, η οποία ακόµα….. αναζητείται!

www.agronews.gr

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ