ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑΣ A.E., με συνεχή λειτουργία και νέα προγράμματα

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., κος Αθανάσιος Παπαδόπουλος μιλάει στην «Πρώτη»

Συνέντευξη: Παναγιώτα Δημητροπούλου

Στις εργασίες του  9ου συνεδρίου Regional Growth Conference, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 3 -5 Ιουνίου 2021. Παρευρέθη ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., κος Αθανάσιος Παπαδόπουλος. Συγκεκριμένα, κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021, ο Δήμαρχος παρέστη στην ανοιχτή συζήτηση. Με θέμα την: «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία τοπικών Κοινοτήτων- ως πυλώνας της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)».

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις αγροτικές περιοχές. Να ανταποκρίνεται στο ευρύ φάσμα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων του 21ου αιώνα. Προς αυτή την κατεύθυνση ανάπτυξης στρέφονται και οι στόχοι της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Που δεν είναι άλλοι παρά η υποβοήθηση για την ανάπτυξη της περιοχής της Ορεινής (κυρίως) Αχαΐας. Κι εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί και άλλων περιοχών σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας, μέσω υλοποίησης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα στη μορφή επενδυτικών έργων, επιχειρηματικών εκμεταλλεύσεων, ενεργειών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη καινοτομιών.

Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., κος Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Κατά την ομιλία του ο κος Παπαδόπουλος, τόνισε την ανάγκη εφαρμογής και αξιοποίησης κάθε προγράμματος της πολιτείας που αφορά την τοπική ανάπτυξη, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Μάλιστα, η διατήρηση της λειτουργία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ σε πάνω από 30 χρόνια, οφείλεται κυρίως στο σωστό σχεδιασμό και τη μελέτη. Ώστε να εντοπιστούν οι ανάγκες της περιοχής και να επιλεγούν τα κατάλληλα προγράμματα  ένταξης και ανάπτυξης για την Αχαΐα.

Τι ήταν αυτό που βοήθησε την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. να συνεχίσει τη λειτουργία της όλα αυτά τα χρόνια, ενώ άλλες δεν τα κατάφεραν;

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ήταν από τις λίγες εταιρείες που δούλεψαν, και σεβάστηκαν όλα αυτά που προβλέπονται από το νόμο για την ορθή λειτουργία τους. Κυρίως για την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER και ΟΠΑΑΧ. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν και απευθύνονται στην ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας.

Έτσι, λοιπόν, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, δούλεψε χωρίς να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα και κατάφερε να είναι βιώσιμη. Διότι γίνεται σωστή διαχείριση του κόστους λειτουργίας της, που χρηματοδοτείται μέσα από τα προγράμματα. Το αρχικό κεφάλαιο για τη δημιουργία της, όπως απαιτείτο από το πρόγραμμα, προήλθε από τους Δήμους. Αλλά πλέον υπάρχει απλά ως κεφάλαιο και δεν χρησιμοποιείται.

Στην ευρύτερη περιοχή, υπήρχαν άλλες δύο αναπτυξιακές εταιρείες, η Νομαρχιακή Αναπτυξιακή εταιρεία της Αχαΐας και άλλη μία που εφάρμοζε τα ίδια προγράμματα με εμάς, στην περιοχή της Κάτω Αχαϊάς. Αλλά λόγω διαχειριστικών προβλημάτων αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία τους.

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.;

Οι εργασίες της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ξεκίνησαν με έδρα τα Καλάβρυτα. Ωστόσο την τελευταία 5ετία προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας υποκαταστήματος στην Πάτρα. Για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων και καλύτερης πληροφόρησής τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η σωστή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων είναι πολύ σημαντική για να υπάρχει απορρόφηση μέχρι τέλους. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι  δαπανούν χρήματα για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Τα οποία πρέπει να επενδυθούν κατάλληλα ώστε να αποφέρουν κέρδη.

Επιπλέον κάθε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, κατά την προγραμματική περίοδο, υποβάλλει στο Υπουργείο τη δική της πρόταση. Με βάση τις ανάγκες που έχουν προκύψει στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο ικανοποιούνται τα αιτήματα που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της περιοχής.  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Αχαΐας, λοιπόν, έχει μακροχρόνια συνεργασία με αξιόλογους συμβούλους. Που κρίνουν και μελετούν σωστά πριν υποβληθεί η πρόταση, προβλέποντας και στοχεύοντας σε όλο και μεγαλύτερη κάλυψη της απορρόφησης. Κάθε Αναπτυξιακή βαθμολογείται από το Υπουργείο για την απορρόφηση του προγράμματος που θα έχει.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη του προγράμματος  LEADER σε οικονομικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο;

Αρχικά, υπάρχουν επιχειρηματίες ή ιδιώτες που έχουν αποταμιεύσει ένα μικρό ποσό. Το οποίο προτίθενται να διαθέσουν για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Με τη βοήθεια και την ένταξής τους σε  ένα από τα προγράμματα. Το ποσό αυτό θα διπλασιαστεί μετά την έγκριση της πρότασης. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής βελτιώσεων των επιχειρήσεων, γεγονός που θα ενισχύσει με τη σειρά του και θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Όπως γίνεται για παράδειγμα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.

Υπάρχουν πολλά έργα που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται μέσω του προγράμματος LEADER, τα οποία έχουν προάγει και αναδείξει πολλές περιοχές.  Για παράδειγμα, ο Δήμος Καλαβρύτων, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα είναι 100% χρηματοδοτούμενο, και αφορά την ανάπλαση και διαμόρφωση των δύο εισόδων των Καλαβρύτων. Ένα έργο πολύ σημαντικό για την πόλη των Καλαβρύτων που θα αναδείξει ολόκληρη την περιοχή και θα προσελκύσει ακόμα περισσότερους τουρίστες.

Ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου που ξεκινά, έχουν γίνει έρευνες για τον εντοπισμό προβλημάτων της περιοχής ώστε να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την υποβολή προτάσεων από ιδιώτες;

Με τη νέα προγραμματική, στόχος μας είναι να υλοποιηθούν προγράμματα που αφορούν την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των διαδικασιών. Επειδή όμως η υποβολή προτάσεων απαιτεί πολλούς μήνες προετοιμασίας, κλίνουμε στο να επιλέγουμε και να συντάσσουμε προτάσεις, κυρίως, συμπληρωματικές των προηγούμενων με βάσει αυτά που έχουν εντοπιστεί κατά την υλοποίησή τους.

Ευχαριστούμε το Δήμαρχο Καλαβρύτων και Πρόεδρο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑ Α.Ε., κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο για το χρόνο που μας διέθεσε για τη συνέντευξη.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ