Ρύθμιση ή πτώχευση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Από χθες σε εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός νόμος

Νέο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 240 δόσεις και προς τις Τράπεζες σε έως 420 δόσεις

Μια νέα πραγματικότητα καλούνται να διαχειριστούν από χθες τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις, καθώς με την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου, οι οφειλέτες θα πρέπει είτε να προχωρούν σε ρύθμιση των χρεών τους είτε εφ’ όσον αδυνατούν να κηρύσσουν πτώχευση.

Για όσους μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών προβλέπει αρχικά την υποβολή σχετικής αίτησης ρύθμισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ και στη συνέχεια γενναίο κούρεμα τόσο των προσαυξήσεων όσο και του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα ο οφειλέτης θα μπορεί να επιτυγχάνει για το χρέος του «κούρεμα» προσαυξήσεων έως 85% στα ασφαλιστικά ταμεία, έως 95% στην εφορία και έως 100% στις τράπεζες και «κούρεμα» στο κεφάλαιο έως 75% στο Δημόσιο και 80% στις τράπεζες.

Για πρώτη φορά σε ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμη σε καθυστέρηση αλλά οι οφειλέτες δυσκολεύονται να εξοφλήσουν και προϋπόθεση για να τεκμηριωθεί αυτό είναι να έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους κατά 20% τουλάχιστον.

Προϋπόθεση επίσης για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι οι οφειλές αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ και να μην οφείλονται σε έναν και μόνο φορέα κατά 90%. Η διαδικασία προβλέπεται να είναι γρήγορη, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. Η λύση θα δίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ενός αλγορίθμου που θα υπολογίζει την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών που θα έχει η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο με βάση τα εισοδήματά του και τις υποχρεώσεις του προς το σύνολο των πιστωτών.

Η διαδικασία σε 11 βήματα

1.Ο ιδιώτης συμπληρώνει την αίτηση.

Ο ίδιος αυτόματα αιτείται συμβιβασμό και αποδέχεται άρση του απορρήτου των προσωπικών του δεδομένων. Ακολουθεί η άντληση φορολογικών στοιχείων και η αίτηση αποστολής των τραπεζικών στοιχείων. Καταχωρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας και οριστικοποιούνται τα μέλη της οικογένειας.

2. Άρση απορρήτου συζύγου και εξαρτημένων μελών

Είσοδος συζύγου και εξαρτημένων μελών στην πλατφόρμα. Συναίνεση για άρση του απορρήτου. Άντληση φορολογικών και τραπεζικών στοιχείων για την οικογένεια.

3.Συμπλήρωση αίτησης

Καταχωρίζονται στοιχεία όπως:

  • Επιλογή κύριας κατοικίας.
  • Συμπλήρωση στοιχείων ακινήτων και καταθέσεων εξωτερικού.
  • Προσθήκη συμπλήρωση στοιχείων οφειλών εξασφαλίσεων προς τρίτους.
  • Αρχική υποβολή της αίτησης.

4. Κοινοποίηση αίτησης στο σύνολο των πιστωτών για έλεγχο της ορθότητας στοιχείων

Είσοδος όλων των εμπλεκομένων στην πλατφόρμα για επισκόπηση ορθότητας στοιχείων και διορθώσεις.

5. Οριστική υποβολή αίτησης επιλεξιμότητας και υπολογιστικό εργαλείο

6. Αξιολόγηση αίτηση από χρηματοδοτικούς φορείς

Επισκόπηση πρότασης από πιστωτές και συμμετοχή σε ψηφοφορία.

Παραγωγή αποτελέσματος ψηφοφορίας.

7. Αξιολόγηση συμφωνίας από οφειλέτη

Είσοδος του οφειλέτη στην πλατφόρμα και αποδοχή ή απόρριψη της συμφωνίας και αίτηση διαμεσολάβησης στη δεύτερη περίπτωση.

8. Αξιολόγηση συμφωνίας από φορείς του Δημοσίου

Τεκμαίρεται η συναίνεση του Δημοσίου εάν πληρούνται τα κριτήρια. Καταχώρηση αποτελέσματος ψηφοφορίας Δημοσίου εάν απαιτείται κάτι τέτοιο.

9. Σύμβαση με το Δημόσιο

10. Αξιολόγηση επιδότησης Δημοσίου

Έλεγχος κριτηρίων επιδότησης. Βεβαίωση επιδότησης δόσης δανείων.

11. Κύκλωμα πληρωμών και παρακολούθηση επιδότησης

Πτώχευση και ρευστοποίηση πρώτης κατοικίας

Σε περίπτωση αδύνατης ή άκαρπης ρύθμισης επέρχεται η πτώχευση με την οποία όμως μπαίνει τελεία στο χρέος και ο οφειλέτης θα μπορεί να ξανακάνει, απαλλαγμένος χρεών, μια νέα αρχή. Για να «ενταχθεί» σε κατάσταση παύσης πληρωμών ένας οφειλέτης, θα πρέπει να μην καταβάλλει χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Η πτώχευση θα επέρχεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας. Παρ’ όλα αυτά θα μπαίνει τελεία στο χρέος και ο οφειλέτης θα μπορεί να ξανακάνει, απαλλαγμένος χρεών, μια νέα αρχή.

Ωστόσο, ο πτωχευμένος οφειλέτης δεν χάνει και το δικαίωμα στη στέγαση καθώς ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία Φορέα Απόκτησης Ακινήτων, ο οποίος θα αποκτά τα ακίνητα των αδύναμων οφειλετών που θα πτωχεύουν και θα τους τα επαναμισθώνει για 12 έτη (στη λήξη η μίσθωση θα μπορεί να ανανεώνεται ή ο οφειλέτης να επαναγοράζει το ακίνητο).

Παρά την σχετική πρόβλεψη ο πτωχευτικός «ξεκινάει» χωρίς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, στον οποίο θα καταλήγουν τα ακίνητα των ευάλωτων δανειοληπτών που πτωχεύουν.

Επιδότηση έως 210 ευρώ σε δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση

Μετά την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, το Υπ. Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα το νέο πλαίσιο στήριξης των ευάλωτων ομάδων που απειλούνται να βρεθούν στο δρόμο λόγω έναρξης πλειστηριασμών. 

Συγκεκριμένα, την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών που παράλληλα εξήγγειλε ότι θα χορηγεί στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία. Ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη”.

Όπως αναφέρεται “με την έναρξη λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Ολοκληρώνεται με επιτυχία η εφαρμογή του Νόμου 4738/2020 για τη «Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας». Κι η χώρα μας εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο (ήτοι, Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019). Ενός Νόμου που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει αποφασιστικά. Με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής αποτελεσματικότητας, το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Και ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τη διατήρηση της αναγκαίας κουλτούρας πληρωμών”

Όπως μάλιστα τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας αναφερόμενος στο νέο πτωχευτικό πλαίσιο που φέρνει κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, νέο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αλλά και ελπίδες για αποκάλυψη των στρατηγικών κακοπληρωτών, «από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο σε έως 240 δόσεις. Αριθμό διπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν – και προς τις Τράπεζες σε έως 420 δόσεις.

Παράλληλα, για χρέη προς το Δημόσιο, παρέχεται, υπό προϋποθέσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων. Ενώ, τα ευάλωτα νοικοκυριά που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, λαμβάνουν 5ετή κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων 1ης κατοικίας.

Με τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις, η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική στέγη.

Παράλληλα, έχουμε διαμορφώσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, ώστε οι πιστωτές να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες, οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών να διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια, κοινωνική ευαισθησία και οικονομική αποτελεσματικότητα.

Και φυσικά, συνεχίζουμε να επιβραβεύουμε τη συνέπεια, όπως πράξαμε με το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”, παρέχοντας κρατική επιδότηση των δανείων 1ης κατοικίας και στους ενήμερους ευάλωτους δανειολήπτες».

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ