Οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου της Π.Ε. Ηλείας

Τι προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών

*Δίνεται λύση τρία χρόνια μετά την αποκάλυψη του θέματος από τον πρώην Βουλευτή Ηλείας Γ. Κουτσούκο

*Δικαιώνεται ο αγώνας του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλου που από την στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του ασχολήθηκε επισταμένα με την διεκδίκηση του Ελληνικού Δημοσίου

*Αναγκαία η υποβολή σχετικής αίτησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Συνοδευόμενη από Πίνακα Οριζοντίου ιδιοκτησίας

Οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου όπου εδώ και δεκαετίες στεγάζεται η Π.Ε. Ηλείας δίνει με τροπολογία σε σχέδιο Νόμου, το υπουργείο Οικονομικών. Η τροπολογία έχει ως τίτλο: «Κρατική Αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση». Ειδικότερα στο άρθρο 7 της τροπολογίας γίνεται αναφορά στην «Παραχώρηση ακινήτων στις Περιφέρειες – Προσθήκη στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994» με την οποία πλέον δίνεται η δυνατότητα στις Περιφερειάρχες Αρχές να προβούν σε υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η οποία ωστόσο θα πρέπει να συνοδεύεται από Πίνακα Οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κατανομής Δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α’ 4), με τον οποίο κατανέμονται οι χώροι και οι λειτουργικές δαπάνες στις συστεγαζόμενες υπηρεσίες.

Το ιστορικό

Το θέμα της διεκδίκησης του ακινήτου, που στεγάζεται μέχρι και σήμερα η Π.Ε. Ηλείας, από το Ελληνικό Δημόσιο είχε φέρει στην Βουλή ο πρώην Βουλευτής Ηλείας του ΚΙΝΑΛ Γιάννης Κουτσούκος. Με σχετικό ερώτημα το οποίο είχε καταθέσει, στις 22 Ιουλίου 2018, προς τον τότε υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο Γ. Κουτσούκος επεσήμαινε με σχετικό ερώτημα του, την παράλογη δικαστική διένεξη μεταξύ του Ελληνικού Δημόσιου. Το οποίο διεκδίκησε υποβάλλοντας αγωγή, το κτίριο που στεγάζεται η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε το 1980 από τον τότε Νομάρχη Ηλείας, για τη στέγαση των υπηρεσιών της. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπήρχαν εγγεγραμμένα στην πρώην Νομαρχία. Ωστόσο το 2015 το Ελληνικό δημόσιο στράφηκε εναντίων της Νομαρχίας Ηλείας ακυρώνοντας την απαλλοτρίωση του οικοπέδου. Καθώς υπήρχε ο όρος ότι το κτίριο το οποίο θα κατασκευαζόταν θα στέγαζε τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Ηλείας. Ωστόσο το κτίριο φιλοξενούσε και άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου! Μάλιστα στο πρώτο δικαστήριο το οποίο έγινε το Ελληνικό Δημόσιο κέρδισε την υπόθεση. Ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα το Εφετείο το οποίο δεν έχει προσδιοριστεί.…

Η εμμονή του Ελληνικού Δημοσίου στην αγωγή κατά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την κυριότητα του συγκεκριμένου κτιρίου. Δημιουργεί τον κίνδυνο να μείνουν «άστεγες» οι υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας. Ενώ είναι εντελώς παράλογη, καθώς η αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας και στη συνέχεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελούν συνέχεα του κράτους… συνεπώς θα μπορούσε κανείς να πει ότι το Δημόσιο στρέφεται κατά του εαυτού του!

Στα τέλη Γενάρη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την υπ αριθμό 84/2020 απόφαση της, που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 97ΔΙ7Λ6-Ε5Λ αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου. Προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εάν συντρέχουν  ή όχι στην επίδικη υπόθεση οι εκ του νόμου προϋποθέσεις για την μεταγραφή του διοικητηρίου. Αλλά και για τις πιθανότητες ευδοκίμησης της έφεσης καθώς και για τις δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (νομοθετική παρέμβαση, τροπολογία σχετικού νόμου) και να συνδράμει στις συναντήσεις που θα γίνουν στα αρμόδια υπουργεία για την άμεση επίλυση των ανωτέρων ζητημάτων. Ιδίως για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τροπολογίας του σχετικού νόμου ή σύνταξη νομοθετήματος.

Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση

Ο πρώην Βουλευτής Ηλείας Γιάννης Κουτσούκος αναφερόμενος στην κατάθεση σχετικής τροπολογίας από πλευράς του υπουργείου Οικονομικών επεσήμανε: «Έστω και μετά από τρία χρόνια όπου είχα υποβάλει την σχετική ερώτηση αποφάσισε η σημερινή κυβέρνηση να διευθετήσει το μείζων της διεκδίκησης του Ελληνικού Δημοσίου εις βάρος της Π.Ε. Ηλείας με την διεκδίκηση του κτιρίου όπου στεγάζονται μέχρι και σήμερα οι υπηρεσίες. Ελπίζω η σημερινή Περιφερειακή Αρχή θα προβεί στα δέοντα. Προκειμένου η εκκρεμότητα αυτή να πάψει να υφίσταται και να μην δημιουργεί προβλήματα και στο μέλλον».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος από την μέρα ανάληψης των καθηκόντων του, είχε αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου να λυθεί το θέμα της διεκδίκησης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Π.Ε. Ηλείας από το Ελληνικό Δημόσιο. Ερωτηθείς από την «Πρώτη» ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας Βασίλης Γιαννόπουλος υπογράμμισε: «Με τροπολογία που προωθείται σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών. Το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί άμεσα, επιλύεται οριστικά ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Διοικητηρίου.

Προωθείται η λύση της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, δηλαδή, μια εκ των δυο προτάσεων που είχα καταθέσει τόσο στους Υφυπουργούς Οικονομικών κ.κ Σκυλακάκη και Βεσυρόπουλο κατά την διάρκεια των συναντήσεων που είχαμε τους τελευταίους μήνες. Όσο και στην Γ.Γ Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κα Καλύβα και σε υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου. Με τα όποια συνεργαστήκαμε επί μακρόν για το ζήτημα αυτό. Ο κ. Σκυλακάκης από την πρώτη στιγμή κατανόησε πλήρως την άποψη ότι το χρόνιο και δυσεπίλυτο αυτό πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση. Κάτι που συζητήσαμε και με τον κ. Βεσυρόπουλο στην τελευταία μας συνάντηση, τον περασμένο Ιανουάριο.

Η λύση της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών αποδείχθηκε η πιο σοφή επιλογή και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Αφενός γιατί ολοκληρώνεται με επιτυχία μια πολύμηνη προσπάθεια από μέρους μου. Αφετέρου γιατί πια “ανοίγει ο δρόμος” για την περαιτέρω αξιοποίηση του κτιρίου».

Η αιτιολογική έκθεση

Στην αιτιολογική έκθεση, της τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ακίνητο που στεγάζει τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας ενώ σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Προς συμπλήρωση του νομικού κενού που προέκυψε από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 (Α’ 90), κατόπιν έκδοσης της με αριθ. 565/1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα κτίρια των πρώην Διοικητηρίων, τα οποία σήμερα αποτελούν σημαντικά κοινωφελή δημόσια κτίρια και τα οποία εξακολουθούν να ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Διότι κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων δεν χρησιμοποιούνταν για στέγαση αποκλειστικά και μόνο των καταργούμενων υπηρεσιών του ανωτέρω άρθρου.

Δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά κυριότητα στις περιφέρειες με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά από σχετική εισήγηση των κατά τόπον αρμόδιων κτηματικών υπηρεσιών, κατόπιν αίτησης των περιφερειών. Με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών τους σε ιδιόκτητα ακίνητα. Ώστε να καθίσταται εφικτή η επωφελέστερη διαχείρισή τους και η απλοΰστευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναβάθμισής τους. Με απώτερους στόχους αφενός την αποφυγή απαξίωσης των κτιρίων αυτών και αφετέρου την εξοικονόμηση πόρων για τη στέγαση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα, με την υπ’ αρ. 565/27.9.1995 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία εισηγείται ότι ένα δημόσιο ακίνητο δεν μπορεί να περιέλθει αυτοδίκαια στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2218/1994, εφόσον σε αυτό στεγάζονται και υπηρεσίες που έχουν εξαιρεθεί της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά και την έκδοση της υπ’ αρ. 1818/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου διαμορφώθηκε μια πραγματική και νομική κατάσταση. Κατά την οποία πολλά από τα κτίρια των διοικητηρίων, αν και στο μεγαλύτερο τμήμα τους στεγάζουν υπηρεσίες των πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νυν περιφερειών, παρέμειναν στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Διότι η ανωτέρω στέγαση δεν ήταν αποκλειστική, αλλά συστέγαση και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε μια αδιέξοδη κατάσταση. Κατά την οποία, ενώ οι περιφέρειες ήταν πρόθυμες να προβούν σε ενέργειες συντήρησης, αναβάθμισης και άλλες, μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ των εν λόγω ακινήτων, στις οποίες στεγάζονταν κυρίως υπηρεσίες τους, η έλλειψη κυριότητάς τους επ’ αυτών εμπόδιζε την εξέλιξη αυτή. Στο αδιέξοδο προστέθηκαν και περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης για τα εν λόγω ακίνητα μεταξύ των περιφερειών και του Δημοσίου. Όπως στις περιπτώσεις του Διοικητηρίου Ζακύνθου και του Διοικητηρίου Ηλείας. Οι οποίες κατέστησαν ακόμα πιο αναγκαία τη νομοθετική επίλυση του προβλήματος.

Από τα στοιχεία που συνέλεξε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία (Δ.Τ.Υ.) του Υπουργείου
Οικονομικών, τα περισσότερα από τα παραπάνω κτίρια είναι κατά κύριο λόγο
παλαιά και κατασκευάστηκαν την περίοδο που το ελληνικό Δημόσιο δεν χρειαζόταν
οικοδομικές άδειες για την κατασκευή δημοσίων κτιρίων. Ως εκ τούτου, δεν έχουν
εκδοθεί αρχικές οικοδομικές άδειες ούτε υπάρχουν σχέδια κατασκευαστικά, με
αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η τακτοποίηση αυθαίρετων προσθηκών που έχουν
γίνει με το πέρασμα του χρόνου, η τεχνική συντήρηση των κτιρίων, ή προσθήκη
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, καθώς και η ένταξή τους σε
προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων για τη
στέγαση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Η «Πρώτη» με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα της είχε αναδείξει το ζήτημα της διεκδίκησης του κτηρίου που στεγάζεται η Π.Ε. Ηλείας από το Ελληνικό Δημόσιο.

«Ελπίζω η σημερινή Περιφερειακή Αρχή θα προβεί στα δέοντα προκειμένου η εκκρεμότητα αυτή να πάψει να υφίσταται» σημείωσε ο Γ. Κουτσούκος.

«Η λύση της σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών αποδείχθηκε η πιο σοφή επιλογή και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Αφενός γιατί ολοκληρώνεται με επιτυχία μια πολύμηνη προσπάθεια από μέρους μου. Κι αφετέρου γιατί πια “ανοίγει ο δρόμος” για την περαιτέρω αξιοποίηση του κτιρίου» υπογράμμισε ο Β. Γιαννόπουλος.

Το 2015 το Ελληνικό δημόσιο στράφηκε εναντίων της Νομαρχίας Ηλείας ακυρώνοντας την απαλλοτρίωση του οικοπέδου. Καθώς υπήρχε ο όρος ότι το κτίριο το οποίο θα κατασκευαζόταν θα στέγαζε τις υπηρεσίες της Νομαρχίας Ηλείας. Ωστόσο το κτίριο φιλοξενούσε και άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου!

Σχετικά Άρθρα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ