Μεταφορά έδρας του ΦΟΔΣΑ στον Δήμο Ήλιδας

230

Από τον Δήμο Πηνειού

Έρχεται προς ψήφιση στο προσεχές Δ.Σ. Ήλιδας

Μια ειδική και μία τακτική συνεδρίαση έχουν προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη 20 Απριλίου για το Δ.Σ. Ήλιδας, μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην ειδική συνεδρίαση υπάρχει ένα θέμα, η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Δήμου Ήλιδας οικ. Έτους 2021.

Σε ότι αφορά την τακτική συνεδρίαση, όπου υπάρχουν 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη ξεχωρίζουν τα δύο πρώτα. Συγκεκριμένα:

1. Έγκριση μεταφοράς της έδρας τού ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ από τον Δήμο Πηνειού στον Δήμο Ήλιδας.

2. Έγκριση μεταφοράς των καθηκόντων της Οικονομικής και Ταμειακής Υπηρεσίας τού ΦΟΔΣΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ από τον Δήμο Πηνειού στον Δήμο Ήλιδας.

Από τα υπόλοιπα θέματα ξεχωρίζουν τα εξής:

3. Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) Δήμου Ήλιδας, βάσει της 4/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Επί αιτήσεως του κ. Νικολόπουλου Χρήστου για παραίτηση από την Επιτροπή αξιολόγησης ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου (σχετ. ΑΔΣ 232/20).

5. Επί αιτήσεως του κ. Νταλαμάρα Ελευθέριου για παραίτηση από τη θέση τού Δ/ντος συμβούλου τής ΔΗΑΝΕΤΑΑ [σχετ. ΑΔΣ 364/19].

6. Επί αιτήσεων των κ. Αθανασοπούλου Αδαμαντίας και Ανδριοπούλου Βασιλικής για παραίτηση από τη θέση τού τακτικού μέλους τού διοικητικού συμβουλίου τής ΔΗΑΝΕΤΑΑ [σχετ. ΑΔΣ 241/2019]

7. Έγκριση ανάρτησης των βίντεο των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο ίντερνετ.

10. Έγκριση αναβάθμισης τηλεφωνικής γραμμής Κοινότητας Χαβάριου για παροχή δωρεάν ασύρματης σύνδεσης στους πολίτες.

11. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.

12. Ορισμός υπόλογων διαχειρίστριας και εκκαθαρίστριας για το έργο: «Βελτίωση – Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας»

13. Οριστική παραχώρηση τάφων.

14. Καθορισμός χώρων για δημοπράτηση αιγιαλού παραλίας για τα έτη 2021, 2022 στον Δήμο Ήλιδας, κατόπιν άγονων δημοπρασιών.

15. 4η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2021.

16. Απαλλαγή καταβολής τελών ύδρευσης σε τρέχοντες λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης.

17. Τροποποίηση του καθορισμένου τρόπου έκδοσης λογαριασμών έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης (σχετ. ΑΟΕ 6/2020).

18. Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2020.

19. Έγκρισης κοπής δέντρων στην πλατεία Ανεμομύλου και στην οδό Γηπέδου, στην Αμαλιάδα, κατόπιν της 2/2021 Απόφασης ΕΠΖ.

20. Επέκταση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε ήδη υπάρχοντες Φωτιστικούς Σωλήνες.

21. 3η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2021.

22. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψης της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2016].