Κίνδυνος να χαθεί έργο 4.032.000 ευρώ

Στο λιμάνι της Κυλλήνης

Η επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου κατά 130 μέτρα βρίσκεται στον «αέρα»

Η Περιφέρεια έκανε αποδεκτή την αποδοχή της αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου που κατέθεσε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία

Το ΔΛΤ Κυλλήνης παρότι ήξερε από το 2018 την υποχρέωση για τοποθέτηση προσωρινής φωτοσήμανσης δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες. Ούτε ερωτήθηκε η εταιρία Levante Ferries που χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά το λιμάνι της Κυλλήνης

«Υπήρχε αστοχία μελέτης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και αστοχία παραλαβής της μελέτης από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή», τονίζει ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Κίνδυνος να χαθεί χρηματοδότηση ύψους 4.032.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το λιμάνι της Κυλλήνης, υπάρχει εδώ και λίγο καιρό. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά την επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου κατά 130 μέτρα περίπου. Με σκοπό την προστασία του λιμένα από βόρειους και βορειανατολικούς ανέμους.

Η «Επέκταση τμήματος προσήνεμου μόλου λιμένα Κυλλήνης» είναι το 1ο Υποέργο του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης. Που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2010». Με συνολικό προϋπολογισμό 4.932.000 ευρώ και δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Στις 12 Μαρτίου 2021 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας έκανε αποδεκτή την αποδοχή της αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου που κατέθεσε η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρία. Καθώς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης παρότι γνώριζε από το 2018 την υποχρέωση για τοποθέτηση προσωρινής φωτοσήμανσης, εντός του θαλάσσιου χώρου εκτέλεσης του έργου. Δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για «την εξασφάλιση της έγκαιρης τοποθέτησης αυτής.

Με αποτέλεσμα να παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Χωρίς να δίνεται στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία η δυνατότητα έναρξης των συμβατικών εργασιών». Παράλληλα, η εταιρία Levante Ferries που χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά το λιμάνι της Κυλλήνης για δρομολόγια. Δεν ερωτήθηκε για την ασφαλή διέλευση των πλοίων της. Σε σχέση με την προσωρινή φωτοσήμανση και την έναρξη των εργασιών. Η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία είχε υποβάλει από 6/10/2020 αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες. Καθώς και των Αποκλειστικών και Ενδεικτικών προθεσμιών αυτού.

Το σκεπτικό της αποδοχής διάλυσης της σύμβασης

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας έκανε δεκτή την αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης εκτέλεσης του έργου, με το εξής σκεπτικό: «1. Η τοποθέτηση της προσωρινής φωτοσήμανσης εντός του θαλάσσιου χώρου εκτέλεσης του έργου, καθίσταται σαφές. Βάσει των προαναφερθέντων και ειδικότερα της παρ.1, του άρθρου 13 του

Ν.4278/2014, ότι ήταν υποχρέωση του Κυρίου του έργου, ήτοι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης. Το οποίο παρά το γεγονός ότι γνώριζε για αυτή του την υποχρέωση από το έτος 2018 (σχετ.21.13) δεν είχε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, για την εξασφάλιση της έγκαιρης τοποθέτησης αυτής. Με αποτέλεσμα να παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Χωρίς να δίνεται στην ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία η δυνατότητα έναρξης των συμβατικών εργασιών.

2. Στην από 14.1.2021 Αίτηση Διάλυσης Σύμβασης κατασκευής του έργου η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία ανέδειξε ιδιαιτέρως ένα πρόσθετο πρόβλημα. Συγκεκριμένα στην αίτηση της αναγράφει επί λέξει τα κάτωθι: «Επισημαίνεται ότι η προσωρινή φωτοσήμανση και η έναρξη εργασιών στην περιοχή του έργου δημιουργεί συνθήκες μη ασφαλούς κύκλου ελιγμών των πλοίων της Levante Ferries. Καθότι θα αναγκαστούν να εισέλθουν στον λιμένα από περιοχή με μικρά βάθη και βραχώδους πυθμένα. Με αποτέλεσμα σοβαρό κίνδυνο της ασφαλούς λειτουργίας του λιμένα», γεγονός όμως το οποίο εν μέρει ισχύει. Ειδικότερα, για αυτή της τη δήλωση επισημαίνουμε ότι ο θαλάσσιος χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί, κατά την φάση εκτέλεσης του έργου ως δίαυλος για την διέλευση των πλοίων. Κατόπιν και γεωερευνητικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε με εντολή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης δεν εμφανίζει πυθμένα βραχώδη, αλλά σημειώνεται ότι:

2.α). Η προσωρινή φωτοσήμανση έχει όντως τοποθετηθεί σε λανθασμένη θέση. Από τον Κύριο του έργου, και συγκεκριμένα σε απόσταση περί τα 100,00 μέτρα από το υφιστάμενο μώλο. Με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή, ακόμα και σήμερα, η έναρξη των συμβατικών εργασιών του έργου. Δεδομένου του γεγονότος ότι η εν λόγω απόσταση (σ.σ της φωτοσήμανσης) δεν επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία, κίνηση κλπ των απαιτούμενων μηχανημάτων έργου. Αφού η επέκταση του προσηνέμου μώλου θα ανέρχεται στα 130,00 μέτρα περίπου.

2.β). Η εταιρεία Levante Ferries, με το από υπ’αριθμ.πρωτ.210/1.3.2021 έγγραφο της προς την Υπηρεσία, μας γνωστοποίησε ότι το ελάχιστο πλάτος της έκτασης του απαιτούμενου διαύλου εισόδου- εξόδου των πλοίων στο Λιμένα, πέραν της ελεύθερης ζώνης των 50μ, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 μέτρα και το μήκος αυτού περίπου όσο και το μήκος της επέκτασης του μώλου, με ελάχιστο απαιτούμενο λειτουργικό βάθος τα 8,00 μέτρα. Με αποτέλεσμα, όντως, σύμφωνα και με τις βυθομετρήσεις του έργου, η διέλευση των πλοίων να γίνεται από περιοχή με μικρά βάθη. Τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για την ασφαλή λειτουργία του Λιμένα.

Σύμφωνα και με το υπ’αριθμ.101445/03-2021 έγγραφο του Λιμεναρχείου Κυλλήνης, το οποίο έλαβε το υπ’αριθμ.64956/1152/11.3.2021 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας. Τεκμαίρεται ότι ακόμα και σήμερα η κατασκευαστική εταιρεία «ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ» δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις των πλωτών μηχανημάτων έργων. Παρά τις προφορικές οχλήσεις. Με αποτέλεσμα να καθίσταται σαφές ότι δεν είναι σε θέση να προβεί σε άμεση έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του έργου».

Γ. Λέντζας: «Δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για κανένα έργο»

Όπως τονίζει στην «ΠΡΩΤΗ» ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας πρόκειται για ξεκάθαρη αστοχία μελέτης και παραλαβής της. «Υπήρχε αστοχία μελέτης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αλλά και αστοχία παραλαβής της μελέτης από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Δυστυχώς δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για κανένα έργο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όπως επίσης δεν ερωτήθηκε ο χρήστης του λιμανιού. Πλέον, είναι θέμα της Περιφέρειας και πρέπει να γίνει ότι χρειάζεται για να μη χαθεί το έργο και η χρηματοδότηση».

Δύο δρόμοι για να μη χαθεί το έργο

Πλέον δύο δρόμοι υπάρχουν για να μην χαθεί μεγάλο αυτό έργο:

Είτε να δοθεί στην ανάδοχο εταιρία η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Καθώς και των Αποκλειστικών και Ενδεικτικών προθεσμιών αυτού,

Είτε να προχωρήσει η ανάθεση στον δεύτερο ανάδοχο του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κρατά και το μαχαίρι και το… καρπούζι.

Related Articles

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ